ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia

Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth.
Terapia kręgosłupa metodą McKenziego. Terapia metodą PNF.
Rehabilitacja Fizjoterapia Fizjoterapeuta Lutynia.

Terapia manualna Kaltenborn-Evjenth


Terapia manualna wg. koncepcji Kaltenborna-Evjentha zajmuje się w ramach ogólnie przyjętego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego leczeniem odwracalnych zaburzeń czynności narządu ruchu, które wywodzą się z zaburzeń strukturalnych i towarzyszą im lub są ich następstwem. Dolegliwości są z reguły spowodowane zaburzeniami czynnościowymi, których wczesne leczenie może zapobiegać późniejszym, dalszym patologicznym zmianom strukturalnym. Terapia manualna obejmuje wszystkie manualne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w obrębie kręgosłupa oraz stawów obwodowych, służące do wykrywania i leczenia tych zaburzeń.

Ortopedyczna terapia manualna – OMT Kaltenborn-Evjenth Konzept jest kompleksowym postępowaniem terapeutycznym, na które składa się między innymi:

– Ocena stanu ogólnego pacjenta (ocena biomechaniczna i funkcjonalna).
– Leczenie – trakcje, mobilizacje, manipulacje stawów, mobilizacje tkanek miękkich, mobilizacje tkanki nerwowej.
– Informacja-instrukcja-trening kinezyterapeutyczny.

Zastosowanie

Terapia manualna znajduje zastosowanie w leczeniu wielu dolegliwości narządu ruchu, a w szczególności:

– dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych będących następstwem zmian zwyrodnieniowych czy pourazowych,
– dyskopatii,
– dolegliwości typu migrenowego,
– cierpnięcia, mrowienia, drętwienia kończyn,
– bocznych skrzywień kręgosłupa (skoliozy),
– innych schorzeń ortopedycznych wymagających postępowania rehabilitacyjnego.

Terapia kręgosłupa metodą McKenziego

Metoda McKenziego to jedna z najbardziej skutecznych metod leczenia zespołów bólowych kręgosłupa. Została opracowana przez Robina McKenziego. Jej głównym czynnikiem wyróżniającym się na tle innych metod jest nie ograniczanie się tylko do zlikwidowania dolegliwości bólowych kręgosłupa. Celem jest także znalezienie przyczyny bólu i przeciwdziałanie późniejszym nawrotom.
Metoda opiera się na szerokiej diagnostyce polegającej w dużej mierze na wywiadzie, badaniu przedmiotowym, w którym ocena diagnostyczna bazuje na znajomości wzorców objawów oraz analizie ich zmienności.

Podstawowe cechy:
– powtarzane ruchy wykorzystywane do oceny i leczenia pacjenta,
– akcent położony na niezależność pacjenta,
– wykorzystywanie minimum interwencji ze strony terapeuty,
– wykonywanie odpowiednich ćwiczeń w celu zwalczania bólu i jego nawrotów,
– indywidualnie dobierany zestaw ćwiczeń, który należy stosować również w domu
– skupienie dużej uwagi na edukację pacjenta – zaangażowanie pacjenta w proces leczenia daje najlepsze rezultaty

Zadzwoń i umów się na wizytę w Lutyni. Oferujemy usługi fizjoterapeutyczne dla dzieci, niemowląt oraz dorosłych, a także usługi logopedyczne dla dzieci.

Na skróty

Przewiń do góry