ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia

Terapia neurologopedyczna dla dzieci. Logopeda Wrocław. Logopeda Lutynia.

Terapię prowadzi Elżbieta Kud-Czupil
Napisz SMS z prośbą o kontakt w sprawie terapii na nr tel. 795 180 765
lub napisz do nas email – sanorejestracja@gmail.com

Mowa jest niezbędnym elementem naszego życia. Problemy z mową mogą powodować szereg trudności komunikacyjnych, które mają niebagatelny wpływ na funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej, nabywanie kompetencji szkolnych i społecznych oraz budowania pozytywnej samooceny.

Terapia logopedyczna zalecana jest dzieciom, które mają trudności w prawidłowym posługiwaniu się mową. Logopeda pomaga wykryć przyczynę wady wymowy i wprowadza ćwiczenia dostosowane do stopnia i rodzaju problemu. Podczas terapii logopedycznej logopeda niweluje zaburzenia mowy, stymuluje rozwój mowy oraz podnosi sprawność językową.

Kiedy zapisać dziecko do neurologopedy?

Z terapii logopedycznej dla dzieci warto skorzystać, gdy:

 • gdy dziecko, w porównaniu z rówieśnikami, mówi za mało lub nie mówi wcale,
 • gdy dziecko sepleni, nie wymawia głoski “r”, mówi niewyraźnie,
 • gdy dziecko przestawia sylaby, niepoprawnie wymawia głoski,
 • gdy dziecko jąka się,
 • gdy dziecko zbyt długo korzysta ze smoczka,
 • gdy dziecko niechętnie gryzie lub preferuje pokarmy o miękkiej, papkowatej konsystencji,
 • gdy dziecko ma problemy z oddychaniem przez nos (częste katary, przerost trzeciego migdałka lub zbyt duże migdałki podniebienno-gardłowe),
 • gdy dziecko posiada wady zgryzu lub braki w uzębieniu,
 • gdy dziecko posiada wady słuchu,
 • gdy dziecko posiada małą sprawność lub nieprawidłową budową warg, języka lub podniebienia,
 • gdy dziecko pochodzi z rodziny dwujęzycznej.

Jak wygląda terapia logopedyczna dla dzieci?

Terapia logopedyczna ma formę atrakcyjnej dla dziecka zabawy. Logopeda wprowadzając życzliwą i bezpieczną atmosferę, skłania dziecko do realizacji zaplanowanych działań terapeutycznych. W razie potrzeby rodzic uczestniczy w zajęciach logopedycznych obserwując działania logopedy. Nabywa on tym samym umiejętności do samodzielnej pracy z dzieckiem. Każde spotkanie z logopedą kończy się przekazaniem rodzicowi wskazówek i zaleceń do dalszej pracy w domu.

Czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo? 

 • poprawne wymawianie głosek: S,Z,C,DZ – około 3 roku życia,
 • prawidłowe wymawianie głosek: SZ, Ż, CZ, DŻ – około 4 roku życia,
 • prawidłowe wymawianie głoski R- około 5 roku życia,
 • poprawna artykulacja i opanowana technika mówienia – około 6 roku życia.

Na skróty

Przewiń do góry