ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia

Rehabilitacja Wrocław

Terapię prowadzi Jadwiga Janik – tel. 669 126 577
Numer Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty – 9247

Jeżeli mieszkasz we Wrocławiu i szukasz wykwalifikowanego fizjoterapeuty, zapraszamy – dobrze trafiłeś. W naszym centrum pod Wrocławiem trafisz pod opiekę doświadczonej fizjoterapeutki Jadwigi Janik.

Fizjoterapia dorosłych, dzieci starszych i nastolaktów

Terapia manualna jest jedną z technik fizjoterapii stosowaną w leczeniu narządów ruchu. Na proces zdrowienia składają się dokładna i skrupulatna diagnostyka oraz indywidualne opracowania tkanek miękkich. Fizjoterapeuta nie stosuje żadnych środków farmakologicznych, gdyż leczenie opiera się tutaj na ruchu i oddziaływaniu własną siłą rąk na organizm. Terapeuta podczas wykonywania określonych ruchów ocenia stan tkanek miękkich i kości oraz skupia się na znalezieniu napięć i oporów. Dzięki zastosowaniu właściwego ucisku, chwytów i technik masażu możliwe jest dotarcie do obolałych miejsc i rozluźnienie ich. Celem fizjoterapeuty jest odblokowanie napiętych i unieruchomionych partii ciała.

Terapia manualna Kaltenborn-Evjenth


Terapia manualna wg. koncepcji Kaltenborna-Evjentha zajmuje się w ramach ogólnie przyjętego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego leczeniem odwracalnych zaburzeń czynności narządu ruchu, które wywodzą się z zaburzeń strukturalnych i towarzyszą im lub są ich następstwem. Dolegliwości są z reguły spowodowane zaburzeniami czynnościowymi, których wczesne leczenie może zapobiegać późniejszym, dalszym patologicznym zmianom strukturalnym. Terapia manualna obejmuje wszystkie manualne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w obrębie kręgosłupa oraz stawów obwodowych, służące do wykrywania i leczenia tych zaburzeń.

Ortopedyczna terapia manualna – OMT Kaltenborn-Evjenth Konzept jest kompleksowym postępowaniem terapeutycznym, na które składa się między innymi:

– Ocena stanu ogólnego pacjenta (ocena biomechaniczna i funkcjonalna),
– Leczenie – trakcje, mobilizacje, manipulacje stawów, mobilizacje tkanek miękkich, mobilizacje tkanki nerwowej,
– Informacja-instrukcja-trening kinezyterapeutyczny.

Zastosowanie

Terapia manualna znajduje zastosowanie w leczeniu wielu dolegliwości narządu ruchu, a w szczególności:

– dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych będących następstwem zmian zwyrodnieniowych czy pourazowych,
– dyskopatii,
– dolegliwości typu migrenowego,
– cierpnięcia, mrowienia, drętwienia kończyn,
– bocznych skrzywień kręgosłupa (skoliozy),
– innych schorzeń ortopedycznych wymagających postępowania rehabilitacyjnego.

Terapia kręgosłupa metodą McKenziego

Metoda McKenziego to jedna z najbardziej skutecznych metod leczenia zespołów bólowych kręgosłupa. Została opracowana przez Robina McKenziego. Jej głównym czynnikiem wyróżniającym się na tle innych metod jest nie ograniczanie się tylko do zlikwidowania dolegliwości bólowych kręgosłupa. Celem jest także znalezienie przyczyny bólu i przeciwdziałanie późniejszym nawrotom.
Metoda opiera się na szerokiej diagnostyce polegającej w dużej mierze na wywiadzie, badaniu przedmiotowym, w którym ocena diagnostyczna bazuje na znajomości wzorców objawów oraz analizie ich zmienności.

Podstawowe cechy:
– powtarzane ruchy wykorzystywane do oceny i leczenia pacjenta,
– akcent położony na niezależność pacjenta,
– wykorzystywanie minimum interwencji ze strony terapeuty,
– wykonywanie odpowiednich ćwiczeń w celu zwalczania bólu i jego nawrotów,
– indywidualnie dobierany zestaw ćwiczeń, który należy stosować również w domu,
– skupienie dużej uwagi na edukację pacjenta,
– zaangażowanie pacjenta w proces leczenia daje najlepsze rezultaty.

Terapia metodą PNF

W terapii PNF, w zależności od potrzeb pacjenta, wykorzystywane są techniki uczące ruchu i koordynacji, stabilizujące, rozluźniające, mobilizujące, przeciwbólowe i inne, typowe dla metody, a także program ćwiczeń funkcjonalnych na materacu, nauka chodzenia, usprawnianie funkcji wegetatywnych (mięśni twarzy, języka oraz funkcji oddychania połykania i artykulacji), a pośrednio dochodzi również do regulacji pracy autonomicznego układu nerwowego, szczególnie podczas terapii oddechowej oraz oddziaływań w obrębie tułowia i klatki piersiowej.

Korzyści z pracy w koncepcji PNF:
– metoda przyjazna dla pacjenta oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji,
– wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego,
– niewielkie wymagania sprzętowe,
– duża efektywność prowadzonej terapii, wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań.

Na skróty

Przewiń do góry