ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia – zachód Wrocławia

Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna jest procesem, który pozwala nam zintegrować i interpretować informacje zmysłowe, takie jak wzrok, słuch, dotyk, czucie głębokie, równowagę i węch. Umożliwia nam to skuteczną interakcję z otoczeniem i adaptację do różnych sytuacji. Dla większości dzieci rozwija się naturalnie, ale niektóre mogą mieć trudności z prawidłowym przetwarzaniem bodźców sensorycznych, co może wpływać na ich funkcjonowanie w codziennym życiu.

Kiedy dziecko potrzebuje terapii integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej może być konieczna, gdy dziecko ma trudności w przetwarzaniu i adaptacji do bodźców sensorycznych:

  1. Nadwrażliwość sensoryczna: Dziecko może być nadwrażliwe na bodźce sensoryczne, takie jak dźwięki, światło, zapachy, dotyk lub smak. Może reagować na nie w sposób przesadny lub unikać ich całkowicie.

  2. Niedowrażliwość sensoryczna: Inne dzieci mogą wykazywać niedowrażliwość na bodźce sensoryczne, co oznacza, że potrzebują silniejszych lub intensywniejszych bodźców, aby je zauważyć. Mogą mieć trudności z rozróżnianiem temperatury, bólu lub siły nacisku.

  3. Trudności z koordynacją ruchową: Dzieci z problemami integracji sensorycznej często mają trudności z koordynacją ruchową. Mogą mieć trudności z utrzymaniem równowagi, zręcznością manualną, poruszaniem się płynnie lub precyzyjnym.

  4. Trudności w koncentracji i uwadze: Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą mieć trudności w utrzymaniu uwagi i koncentracji. Mogą być nadmiernie pobudzone lub niezainteresowane bodźcami otoczenia.

  5. Problemy z samoregulacją: Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą mieć trudności w regulowaniu swoich emocji. Mogą być nadmiernie pobudzone, impulsywne, nadmiernie płaczliwe lub niezainteresowane interakcją społeczną.

Przebieg terapii integracji sensorycznej:

  1. Ocena: Na początku terapeuta przeprowadza ocenę dziecka, aby zidentyfikować konkretne trudności z integracją sensoryczną. Wykorzystuje różne testy i obserwacje, aby lepiej zrozumieć indywidualne potrzeby dziecka.

  2. Indywidualny plan terapeutyczny: Na podstawie wyników oceny terapeuta opracowuje indywidualny plan terapeutyczny, uwzględniając specyficzne cele i potrzeby dziecka. Plan ten może obejmować różne techniki i ćwiczenia, które pomogą dziecku rozwijać umiejętności integracji sensorycznej.

  3. Sesje terapeutyczne: Terapia integracji sensorycznej odbywa się zazwyczaj w formie regularnych sesji terapeutycznych. Podczas tych sesji dziecko jest angażowane w różne działania i ćwiczenia, które mają na celu stymulowanie i rozwijanie integracji sensorycznej. Mogą to być ćwiczenia równowagi, gry sensoryczne, terapia zajęciowa, gimnastyka, masaże i wiele innych.

  4. Terapia w życiu codziennym: Terapeuta integracji sensorycznej często angażuje również rodziców i opiekunów dziecka, aby włączyć terapię w codzienne życie. Rodzice otrzymują wskazówki i strategie, jak wspierać dziecko w rozwijaniu integracji sensorycznej w domu, w szkole i innych sytuacjach.

  5. Monitorowanie postępów: Terapeuta regularnie monitoruje postępy dziecka i dostosowuje terapię w miarę potrzeby. Istotne jest śledzenie zmian i dostosowywanie planu terapeutycznego, aby jak najlepiej odpowiadał indywidualnym potrzebom dziecka.

Terapia integracja sensoryczna Wrocław może być procesem długotrwałym, ale może przynieść znaczne korzyści dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Poprzez rozwijanie umiejętności przetwarzania bodźców sensorycznych, dziecko może poprawić swoje funkcjonowanie w codziennym życiu, koncentrację, zdolności motoryczne, samoregulację emocjonalną i ogólną jakość życia. Ważne jest, aby zapewnić dziecku wsparcie, zrozumienie i odpowiednie środowisko, które uwzględniają jego indywidualne potrzeby sensoryczne.

 

Na skróty

Przewiń na górę