ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia – zachód Wrocławia

Ocena Rozwoju Psychomotorycznego Niemowląt

Ocena diagnostyczna niemowląt wykonana przez fizjoterapeutę dziecięcego

Ocena diagnostyczna niemowląt to badanie przeprowadzane przez specjalistę fizjoterapii dziecięcej, który ocenia stan zdrowia, funkcjonowanie i rozwój dziecka w pierwszym roku życia. Badanie to polega na obserwacji dziecka w różnych pozycjach i sytuacjach, sprawdzaniu jego odruchów, napięcia mięśniowego, zakresu ruchu stawów, symetrii ciała, umiejętności motorycznych i sensorycznych oraz reakcji na bodźce zewnętrzne.

Diagnoza ma na celu wykrycie ewentualnych zaburzeń lub opóźnień w rozwoju dziecka, które mogą mieć negatywny wpływ na jego zdrowie i funkcjonowanie w przyszłości. Na podstawie badania fizjoterapeuta może zaproponować odpowiedni program ćwiczeń i zabaw stymulujących rozwój dziecka oraz doradzić rodzicom, jak wspierać dziecko w domu.

Diagnoza zalecana jest dla wszystkich dzieci, nie tylko tych z podejrzeniem lub diagnozą zaburzeń rozwojowych. Badanie to powinno być przeprowadzone co najmniej raz w pierwszym roku życia dziecka, najlepiej w okresie 6-8 miesiąca życia. W niektórych przypadkach badanie może być powtarzane częściej, np. jeśli dziecko ma ryzyko wystąpienia zaburzeń rozwojowych z powodu wcześniactwa, niskiej masy urodzeniowej, porodu ciężkiego lub komplikacji położniczych.

Pozwala także na wczesne wykrycie i leczenie ewentualnych problemów oraz zapobieganie ich pogłębianiu się. Dzięki badaniu fizjoterapeuta dziecięcy Wrocław może dostosować ćwiczenia i zabawy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz monitorować jego postępy. Badanie to jest również pomocne dla rodziców, którzy mogą dowiedzieć się więcej o rozwoju swojego dziecka i otrzymać praktyczne wskazówki, jak wspomagać go w codziennych czynnościach.

Na skróty

Przewiń na górę