ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia – zachód Wrocławia

Psycholog Dziecięcy

W dzisiejszych czasach rosnące zrozumienie znaczenia zdrowia psychicznego sprawia, że wizyty u psychologa dziecięcego stają się coraz bardziej popularne. Psychologowie dziecięcy specjalizują się w diagnozowaniu i leczeniu problemów emocjonalnych, zachowania i rozwoju u dzieci. Korzystanie z usług psychologa dziecięcego może pomóc zarówno dziecku, jak i rodzicom w radzeniu sobie z trudnościami, które mogą wystąpić w okresie dzieciństwa.

Kiedy zdecydować się na wizytę u psychologa dziecięcego?

 1. Zmiany w zachowaniu i nastroju: Jeśli dziecko nagle staje się nadmiernie niepokojące, agresywne, wycofane lub wykazuje inne znaczące zmiany w zachowaniu, warto skonsultować się z psychologiem dziecięcym. Niezwykle istotne jest zauważenie, czy te zmiany utrzymują się przez dłuższy czas i mają wpływ na codzienne funkcjonowanie dziecka.

 2. Problemy szkolne: Jeśli dziecko ma trudności w szkole, zarówno w nauce, jak i w relacjach z innymi dziećmi, psycholog dziecięcy może pomóc zidentyfikować przyczyny tych problemów i zaproponować odpowiednie strategie radzenia sobie.

 3. Traumatyczne doświadczenia: Jeśli dziecko przeżyło traumatyczne wydarzenia, takie jak wypadek, utrata bliskiej osoby lub przemoc, psycholog dziecięcy może pomóc w procesie zdrowienia i adaptacji do tych trudnych sytuacji.

 4. Problemy emocjonalne: Jeśli dziecko często przejawia niepokój, smutek, lęk, gniew lub inne trudności emocjonalne, wizyta u psychologa dziecięcego może pomóc w zrozumieniu i radzeniu sobie z tymi emocjami.

 5. Trudności w relacjach społecznych: Jeśli dziecko ma trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z rówieśnikami, rodzeństwem, nauczycielami lub członkami rodziny, psycholog dziecięcy może pomóc w rozwijaniu umiejętności społecznych i radzenia sobie z konfliktami.

Objawy, na które warto zwrócić uwagę u dziecka:

 1. Zmiany w nastroju: Nadmierny smutek, utrata zainteresowań, wycofanie się, drażliwość, nieuzasadnione wybuchy gniewu.

 2. Zmiany w zachowaniu: Nagłe pogorszenie wyników szkolnych, problemy z koncentracją, nadmierna aktywność lub niepokój, trudności w kontrolowaniu impulsów.

 3. Problemy somatyczne: Częste bóle głowy, bóle brzucha, nudności, bezsenność lub problemy ze snem.

 4. Wycofanie społeczne: Unikanie kontaktu z rówieśnikami, trudności w nawiązywaniu przyjaźni, izolacja społeczna.

 5. Nadmierne lęki i obawy: Nieuzasadnione lęki, fobie, niepokojące myśli.

Jak psycholog dziecięcy może pomóc dziecku i rodzicom?

Psycholog dziecięcy Wrocław jest specjalistą, który posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do diagnozowania i leczenia problemów psychicznych u dzieci:

 1. Diagnoza i ocena: Psycholog dziecięcy przeprowadzi wywiad z dzieckiem i rodzicami, obserwując zachowanie i emocje, aby zidentyfikować problem. Na podstawie tych obserwacji i ewentualnych testów psychologicznych, psycholog postawi diagnozę i oceni stopień trudności.

 2. Indywidualna terapia: Psycholog dziecięcy może prowadzić sesje terapeutyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Terapia może obejmować różne podejścia, takie jak terapia behawioralna, terapia poznawczo-behawioralna, terapia zabawą lub terapia rodzinna.

 3. Wsparcie rodziców: Psycholog dziecięcy może pomóc rodzicom w zrozumieniu problemu dziecka i udzielić im wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi. Może to obejmować porady dotyczące technik parentingowych, edukację na temat rozwoju dziecka i zdrowego funkcjonowania rodziny.

 4. Współpraca z innymi specjalistami: W niektórych przypadkach psycholog dziecięcy może zalecić konsultacje lub współpracę z innymi specjalistami, takimi jak psychiatra dziecięcy, pedagog lub terapeuta zajęciowy. Współpraca ta ma na celu zapewnienie kompleksowej opieki i wsparcia dla dziecka i rodziny.

Wnioski

Wizyta u psychologa dziecięcego może okazać się niezwykle wartościowym doświadczeniem dla dziecka i rodziców. Specjalista ten posiada umiejętności i wiedzę potrzebną do zrozumienia i leczenia problemów emocjonalnych, zachowania i rozwoju u dzieci. Wczesne wykrycie i interwencja w przypadku trudności psychologicznych u dzieci może przyczynić się do zwiększenia zdolności radzenia sobie z trudnościami w przyszłości.

Na skróty

Przewiń na górę