ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia – zachód Wrocławia

O Rehabilitacji Dzieci

Na czym polegają zajęcia rehabilitacji dzieci

Rehabilitacja dzieci to proces wspomagania rozwoju i poprawy funkcjonowania dzieci z różnymi zaburzeniami lub niepełnosprawnościami. Zajęcia rehabilitacji dzieci Wrocław mogą mieć różne formy i cele, w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Niektóre z nich to:

– Fizjoterapia – zajęcia mające na celu poprawę sprawności ruchowej, koordynacji, równowagi i siły mięśniowej dziecka. Fizjoterapeuta dobiera odpowiednie ćwiczenia i zabawy, które stymulują rozwój motoryczny i zapobiegają powstawaniu przykurczy lub zniekształceń.
– Terapia zajęciowa – zajęcia mające na celu rozwijanie umiejętności manualnych, percepcyjnych, poznawczych i społecznych dziecka. Terapeuta zajęciowy wykorzystuje różne materiały i narzędzia, które pomagają dziecku w nauce samodzielności, radzenia sobie z problemami i wyrażania emocji.
– Logopedia – zajęcia mające na celu poprawę komunikacji dziecka, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej. Logopeda diagnozuje i leczy zaburzenia mowy, języka, głosu i połykania u dziecka. Uczy dziecko prawidłowej artykulacji, budowy zdań, rozumienia i używania słów.
– Psychologia – zajęcia mające na celu wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka. Psycholog pomaga dziecku w radzeniu sobie ze stresem, lękiem, złością lub smutkiem. Pomaga też w budowaniu poczucia własnej wartości, zaufania i współpracy z innymi.
– Integracja sensoryczna – zajęcia mające na celu poprawę przetwarzania bodźców sensorycznych przez dziecko. Terapeuta sensoryczny stosuje różne techniki i metody, które pomagają dziecku w regulowaniu reakcji na bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe, węchowe czy smakowe.

Na skróty

Przewiń na górę