ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia – zachód Wrocławia – Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wrocław

Prywatna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Wrocław

Pedagog Klaudia Rewak
SMS na nr tel. 661 399 858

Psycholog Dagmara Danielczyk-Słomian
SMS nr tel. 504 392 478

Konsultacje Pedagogiczne

poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-wroclaw

Konsultacje pedagogiczne to forma pomocy dla rodziców i dzieci, którzy mają jakieś trudności w nauce, wychowaniu lub relacjach. Jest to indywidualne spotkanie z pedagogiem. Celem konsultacji jest zdiagnozowanie problemu, zaproponowanie rozwiązań i wsparcie w ich wdrażaniu. 

Oprócz diagnozy problemu możliwe jest określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem, poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności, wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach.

Konsultacje pedagogiczne mogą dotyczyć różnych obszarów rozwoju dziecka, takich jak:

– nauka i osiągnięcia szkolne,
– emocje i samopoczucie,
– relacje z rówieśnikami i rodziną,
– zachowanie i dyscyplina,
– zdolności i zainteresowania,
– planowanie przyszłości.

Kiedy warto się zapisać na konsultacje pedagogiczne?

gdy dziecko:
– ma problemy z nauką, np. trudności z czytaniem, pisaniem, liczeniem, koncentracją, organizacją pracy,
– przeżywa stres lub niepokój związany ze szkołą, np. obawia się ocen, testów, prezentacji, nie lubi chodzić do szkoły, ma lęki przed niepowodzeniem,
– ma niskie poczucie własnej wartości lub brak motywacji do nauki,
– także ma trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami, np. jest wycofane, agresywne, odrzucone lub prześladowane,
– ma konflikty z rodzicami lub nauczycielami, np. nie przestrzega ustalonych zasad, kłamie, ucieka z domu lub ze szkoły,
– przeżywa trudne sytuacje życiowe, np. rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, choroba własna lub rodziny,
– gdy dziecko wykazuje szczególne zdolności lub zainteresowania i potrzebuje wsparcia w ich rozwijaniu,
– gdy rodzice lub nauczyciele chcą lepiej poznać potrzeby i możliwości dziecka oraz dostosować do nich warunki wychowania i edukacji.

Jak przygotować się na konsultację pedagogiczną?

– Zbierz informacje o dziecku, jego postępach, trudnościach, zainteresowaniach i potrzebach.
– Przygotuj pytania, które chcesz zadać np. o metodę nauczania, wsparcie, ocenę, komunikację.
– Zapisz ważne informacje i ustalenia z konsultacji i postaraj się je wdrożyć w praktyce.

Konsultacje u Psychologa

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Prywatna Poradnia psychologiczno-pedagogiczna to miejsce, w którym możecie uzyskać pomoc i wsparcie w sytuacjach trudnych dla dziecka lub młodzieży. Oferujemy różne formy pomocy, takie jak diagnoza, konsultacja, terapia, profilaktyka. W SANO znajdziecie specjalistów z różnych dziedzin, takich jak psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta zajęciowy.

W jakich sytuacjach można skorzystać prywatnie z poradni psychologiczno-pedagogicznej? Oto kilka przykładów, gdy dziecko:

– ma problemy z nauką, koncentracją, pamięcią lub motywacją,
– ma trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami lub dorosłymi,
– przejawia zaburzenia emocjonalne, takie jak lęki, depresja, agresja czy nadpobudliwość,
– doświadcza stresu, traumy, przemocy lub zaniedbania,
– ma podejrzenie lub rozpoznanie zaburzeń rozwojowych, takich jak autyzm, ADHD czy dysleksja,
– potrzebuje wsparcia w okresie adaptacji do nowej sytuacji życiowej, np. zmiany szkoły, rozwodu rodziców czy choroby,
– gdy rodzice lub nauczyciele mają wątpliwości co do rozwoju lub funkcjonowania dziecka,
– gdy rodzice lub nauczyciele potrzebują porady lub konsultacji w zakresie wychowania lub edukacji dziecka.

Jak wygląda praca z dziećmi w prywatnej poradni psychologiczno-pedagogicznej? Praca w poradni opiera się na zasadach dobrowolności, zaufania i poufności. Oznacza to, że:

– nikt nie może zmusić dziecka do skorzystania z poradni bez jego zgody,
– wszystkie informacje dotyczące dziecka i jego rodziny są traktowane jako tajemnica zawodowa i nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych,
– dziecko ma prawo do wyrażania swoich opinii i uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących jego spraw,
– rodzice mają prawo do uzyskiwania informacji o postępach i efektach pracy z dzieckiem oraz do współdecydowania o kierunku i formie pomocy.

Prywatna Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Wrocław to miejsce przyjazne dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują pomocy lub wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

Na skróty

Przewiń na górę
Otwórz WhatsApp
Cześć 👋
Napisz w czym możemy Ci pomóc :)
Wolne terminy możesz sprawdzić w aplikacji TRAF.TO (link na naszej stronie lub www.sano.wroclaw.pl/rejestracja lub w wyszukiwarce w aplikacji TRAF.TO wpisz "SANO" i ustaw miasto Wrocław lub Lutynia)