ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia – zachód Wrocławia

Kliknij w ikonkę i dowiedz się więcej na temat naszych usług dla dzieci i niemowląt.

WWR Wczesne Wspomaganie Rozwoju dzieci

WWR

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju mają na celu stymulacje rozwoju psychoruchowego (pobudzenie ruchowe, poznawcze, emocjonalne) dziecka oraz jego społecznego rozwoju. To kompleksowa pomoc, mająca na celu usprawnianie dziecka od chwili wykrycia deficytów do podjęcia nauki w szkole, a także forma współpracy z rodziną dziecka.

Rehabilitacja dzieci i niemowląt

Wizyta Diagnostyczna

Ocena diagnostyczna obejmuje obserwacje motoryki spontanicznej dziecka w warunkach domowych. Pozwala to zauważyć ewentualne deficyty w przyjaznym dla dziecka środowisku. Analizie podlega etap rozwoju jaki dziecko prezentuje i porównanie z oczekiwanym, oraz jakość wykonywanych ruchów w różnych pozycjach: na plecach, brzuchu, boku, a także w pozycjach wyższych jeżeli dziecko jest starsze.

Pielęgnacja Niemowląt

Prawidłowo wykonywana pielęgnacja niemowlęcia może wspomóc rozwój ruchowy dziecka w sposób naturalny. W rehabilitacji niemowląt, instruktaż prawidłowej pielęgnacji, jest nieodłącznym elementem terapii NDT Bobath. W ramach tych spotkań, rodzice uczą się nie tylko praktycznych umiejętności z zakresu prawidłowej pielęgnacji ale też, jak obchodzić się z dzieckiem ze spokojem i pewnością.

Rehabilitacja
Dzieci

Koncepcja NDT Bobath bazuje na wiedzy o prawidłowym rozwoju dziecka i jest wciąż aktualizowana na podstawie najnowszych doniesień medycyny. Uwzględnia umiejętności oraz deficyty nad którymi należy pracować. Ważne jest wczesne rozpoczęcie terapii zanim wzorce patologiczne staną się nawykowymi (wczesna interwencja). Terapia prowadzona jest indywidualnie z uwzględnieniem możliwości fizycznych, osobowości i dostosowana do tempa dziecka.

Rehabilitacja
niemowląt

Koncepcja NDT Bobath bazuje na wiedzy o prawidłowym rozwoju dziecka i jest wciąż aktualizowana na podstawie najnowszych doniesień medycyny. Uwzględnia umiejętności oraz deficyty nad którymi należy pracować. Ważne jest wczesne rozpoczęcie terapii zanim wzorce patologiczne staną się nawykowymi (wczesna interwencja). Terapia prowadzona jest indywidualnie z uwzględnieniem możliwości fizycznych, osobowości i dostosowana do tempa dziecka.

Terapia Wad Postawy FITS

Wady postawy u dzieci znajdują się na czele listy chorób cywilizacyjnych. Główną przyczyną jest zmiana trybu życia, z aktywnego na siedzący. Dzieci przebywają średnio do kilkunastu godzin dziennie w pozycji siedzącej, siedząc m.in. w szkole. Odpoczywają w pozycji siedzącej oglądając telewizję, grając w gry. Siedzący tryb życia negatywnie wpływa na rozwój. Powoduje osłabienie siły mięśni, obniżenie sprawności. Konsekwencją jest pojawienie się zaburzeń postawy ciała, które nieleczone utrwalają się w postaci wad postawy.

Terapia Skolioz FITS

Skolioza u dzieci jest częstą wadą postawy, która polega na bocznym skrzywieniu kręgosłupa. Skolioza może mieć różne przyczyny, ale najczęściej jest idiopatyczna, czyli nieznana. Skolioza może powodować ból, zmiany w klatce piersiowej i miednicy, a także zaburzenia oddechowe i krążenia. Skolioza jest chorobą postępującą, dlatego ważne jest jej wczesne wykrycie i leczenie.

Terapia PNF

W terapii PNF, w zależności od potrzeb pacjenta, wykorzystywane są techniki uczące ruchu i koordynacji, stabilizujące, rozluźniające, mobilizujące, przeciwbólowe, a także program ćwiczeń funkcjonalnych na materacu, nauka chodzenia, usprawnianie funkcji wegetatywnych (mięśni twarzy, języka oraz funkcji oddychania połykania i artykulacji), a pośrednio dochodzi również do regulacji pracy autonomicznego układu nerwowego.

Kinesiology Taping

Zabiegi polegają na oklejaniu ciała specjalnymi taśmami. Mimo że działanie to może wydawać się powierzchowne, w rezultacie ma ogromny wpływ na funkcjonowanie wielu struktur i układów w ludzkim ciele. Taśmy, a raczej ich odpowiednie aplikacje, oddziałują przede wszystkim na tzw. części miękkie układu ruchu, tj: mięśnie, ścięgna, więzadła, a także na elementy stawowe. Ponadto, jeżeli oklejanie jest zgodne z przebiegiem naczyń krwionośnych i chłonnych, plastry wspomagają też działanie układu krążenia.

Terapia Cranio-Sacralna

Wskazania do zabiegu: Zespoły bólowe: bóle głowy, migreny, bóle pleców, stawów kończyn, Zespoły neurologiczne: mrówienia i cierpnięcia kończyn, rwa kulszowa, udowa, ramienna. Zespoły o charakterze psychicznym: zaburzenia koncentracji, trudności w uczeniu się, zaburzenia snu, nerwice, ogólne złe samopoczucie.

Integracja Sensoryczna

Integracja Sensoryczna SI

Integracja sensoryczna jest metodą terapeutyczną, która polega na działaniach zmierzających do integracji czynności zmysłów oraz utworzeniu właściwej reakcji układu nerwowego na bodźce. Zaburzenia integracji sensorycznej objawiają się trudnościami w odbieraniu, analizie i interpretacji bodźców docierających do człowieka. Trudności te mogą pojawić się na różnych etapach rozwoju dziecka i dotyczą różnych obszarów jego funkcjonowania.

Terapia Neurologopedyczna

Wczesna Interwencja Logopedyczna

Wczesne wykrycie zaburzeń rozwoju mowy i języka jest kluczowe dla ich skutecznego leczenia. Im wcześniej zostaną zdiagnozowane, tym większe są szanse na ich pełne wyleczenie lub znaczną poprawę. Problemy z wędzidełkiem języka, takie jak zbyt krótkie lub przyrośnięte wędzidełko, mogą prowadzić do zaburzeń rozwoju mowy i języka.

Diagnoza Neurologopedyczna

W ramach diagnozy neurologopedycznej przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, dokonywana jest analiza dokumentacji medycznej, obserwacja oraz przedmiotowe badanie neurologopedyczne pacjenta ukierunkowane na identyfikację deficytów oraz ustalenie patomechanizmu ich wystąpienia, tak aby efektywnie zaplanować proces terapeutyczny.

Profilaktyka Neurologopedyczna do 3. roku życia

Jeśli niepokoi Cię rozwój mowy Twojego dziecka, zauważasz jakiekolwiek nieprawidłowości, zgłoś się do specjalisty. Możesz zapobiec powstawaniu i utrwalaniu się wad wymowy. Zgłoś się do nas, jeśli Twoje dziecko: nie gaworzy w wieku 6m-cy, nie wypowiada pojedynczych słów około 1 roku życia, nie mówi prostych zdań między 2 a 3 rokiem życia.

Terapia Logopedyczna

Problemy z mową mogą powodować szereg trudności komunikacyjnych, które mają niebagatelny wpływ na funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej, nabywanie kompetencji szkolnych i społecznych oraz budowania pozytywnej samooceny. Logopeda pomaga wykryć przyczynę wady wymowy i wprowadza ćwiczenia dostosowane do stopnia i rodzaju problemu. Podczas terapii logopedycznej logopeda niweluje zaburzenia mowy, stymuluje rozwój mowy oraz podnosi sprawność językową.

Terapia Ręki

Prawidłowy rozwój i funkcjonowanie górnych kończyn ma w życiu dziecka ogromne znaczenie. Od rozwoju motoryki małej zależy prawidłowy i pomyślny rozwój umiejętności samoobsługi, rysowania, pisania a także szeroko pojętej komunikacji. Jeżeli mamy sprawne ręce, możemy wykonać wiele czynności. Sprawia to, że jesteśmy dużo bardziej niezależni od innych osób.

Terapia Karmienia

Terapia karmienia ma na celu naukę spożywania pokarmu w bezpieczny i komfortowy sposób. Prawidłowe przyjmowanie pokarmu jest podstawą rozwoju mowy. Konsultację oraz terapię zaburzeń żywienia polecamy rodzicom, którzy ze względu na wąski zakres produktów spożywczych i potraw spożywanych przez dziecko, martwią się jego zdrowiem i prawidłowym rozwojem.

Konsultacja neurologopedyczna dla rodziców (bez dziecka)

Przygotowanie przed porodem, wskazówki do rozwijania funkcji pokarmowych i komunikacyjnych (m. in. rodzice dzieci przedwcześnie urodzonych, ze zdiagnozowanymi prenatalnie wadami genetycznymi, szykujących się do adopcji dziecka z trudnościami rozwojowymi). Także dla kobiet w ciąży, które chcą się dowiedzieć na jakie aspekty w rozwoju komunikacji i funkcji pokarmowych zwrócić uwagę.

Elektrostymulacja Logopedyczna Wrocław

Elektrostymulacja logopedyczna to nowoczesna metoda wspomagająca terapię logopedyczną, która wykorzystuje impulsy prądu do stymulacji mięśni narządów mowy. Jest to bezpieczna i skuteczna metoda, która może być stosowana u dzieci i dorosłych z różnymi zaburzeniami mowy.

Psycholog Dziecięcy

Konsultacje psychologiczne

Jest to pierwsze spotkanie psychologa z osobą zgłaszającą się po pomoc. Spotkanie to odbywa się zawsze bez obecności dziecka z jedną osobą lub parą. Ma na celu wstępne rozpoznanie sytuacji, wstępne zidentyfikowanie przyczyn problemów. Czasem do zebrania wszystkich niezbędnych informacji ułatwiających postawienie właściwej diagnozy potrzeba więcej niż jednego spotkania. Konsultacja ma na celu zaproponowanie dalszego postępowania, jeśli takie jest konieczne.

Terapia psychologiczna

Psychoterapia indywidualna opiera się na bezpośrednim kontakcie terapeuty z pacjentem. Główną zaletą tej formy terapii jest możliwość dogłębnego przepracowania trudności dziecka.

Konsultacje wychowawcze

Spotkanie mające na celu omówienie trudności wychowawczych, z którymi borykają się rodzice i zaproponowanie oddziaływań naprawczych. Psychoterapeuta pomaga również w rozumieniu dlaczego Rodzicowi trudno inaczej reagować na zachowanie dziecka. Jak jego postawa, doświadczenia życiowe, emocje mogą wpływać na funkcjonowanie i zachowanie dziecka.

EEG Biofeedback i TUS Trening Umiejętności Społecznych

Trening EEG biofeedback

To nowa, skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu. Metoda EEG Biofeedback jest metodą klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych), używaną szeroko jako metoda nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.

Trening Umiejętności Społecznych - TUS

Trening Umiejętności Społecznych to terapia, dzięki której dzieci uczą się, jak się efektywnie komunikować, rozwiązywać konflikty, współpracować z innymi oraz radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Zajęcia mają na celu rozwinięcie kompetencji społecznych, w tym rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, dobrej komunikacji czy współpracy w grupie.

Pedagog

Masaż Shantala dla Niemowląt

Nauka Masażu Shantala dla niemowląt

To starożytna technika masażu niemowląt i dzieci. Regularne masowanie ma pozytywny wpływ na dziecko, jak również na matkę czy inną osobę wykonującą masaż. Masaż pomaga w uregulowaniu snu dziecka, poprawia trawienie, wycisza, uspokaja, podnosi świadomość własnego ciała, jego granic; w ten sposób wzmaga poczucie bezpieczeństwa, poprawia, wzmaga więzi z rodzicem, podnosi odporność organizmu, stymuluje układ hormonalny.

Dietetyk

Dieta dla dzieci
i młodzieży

Nie wiesz jak powinna wyglądać zdrowa dieta dostosowana do wieku i etapu rozwojowego Twojego dziecka? Czujesz się zagubiony w świecie wszechobecnej reklamy produktów spożywczych i chaosie zaleceń dietetycznych? Chcesz jak najlepiej zadbać o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny Twojej pociechy?

Ubezpieczenie na życie

Na skróty

Nasze centrum znajduje się w Lutyni koło Wrocławia

Przewiń na górę