ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia – zachód Wrocławia – Rehabilitacja Bobath Wrocław

Rehabilitacja Bobath Wrocław

Adriana Pinkowska-Brodna
SMS nr tel. 600 352 804
Numer Prawa wykonywania zawodu  – 39671

Agnieszka Niechciał
SMS nr tel. 669 367 538
Numer Prawa wykonywania zawodu – 53546

Ocena diagnostyczna w oparciu o metodę Rehabilitacji Bobath

Rehabilitacja Bobath Wrocław

Ocena diagnostyczna oparta o metodę rehabilitacji Bobath obejmuje obserwacje motoryki spontanicznej dziecka. Pozwala to zauważyć ewentualne deficyty w przyjaznym dla dziecka środowisku. Analizie podlega etap rozwoju jaki dziecko prezentuje i porównanie z oczekiwanym, oraz jakość wykonywanych ruchów w różnych pozycjach: na plecach, brzuchu, boku, a także w pozycjach wyższych jeżeli dziecko jest starsze.

Rodzice otrzymują kompleksową informacje i wiedzę z zakresu:
– prawidłowej pielęgnacji (podnoszenie-odkładanie, noszenie, przewijanie, przebieranie, odbijanie),
– stymulacji następnych etapów rozwoju poprzez zabawę,
– ewentualna potrzeba rehabilitacji.

U dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej przez lekarza neurologa lub pediatrę po ocenie motoryki wraz z rodzicami określamy cele terapii które stopniowo realizujemy. Aby zlikwidować istniejące deficyty.

Kiedy warto przeprowadzić ocenę diagnostyczną

Ocena rozwoju jest potrzebna wtedy, gdy rodzice lub opiekunowie mają wątpliwości co do prawidłowości rozwoju malucha lub gdy lekarz pediatra zauważy jakieś nieprawidłowości podczas rutynowych badań profilaktycznych. Obejmuje różne aspekty, takie jak rozwój:

– ruchowy (np. napięcie mięśniowe, koordynacja ruchowa, umiejętności motoryczne),
– społeczny (np. kontakt wzrokowy, uśmiech społeczny, lęk przed obcymi),
– mowy (np. gaworzenie, śmiech, zrozumiała mowa dziecięca),
– poznawczy (np. orientacja w przestrzeni i czasie, pamięć, logiczne myślenie).

Ocena rozwoju ma na celu wykrycie ewentualnych zaburzeń lub opóźnień w rozwoju i zaproponowanie odpowiedniej terapii lub wsparcia. Im wcześniej zostaną zdiagnozowane problemy z rozwojem i podjęta zostanie terapia lub stymulacja, tym większe są szanse na poprawę funkcjonowania malucha i uniknięcie poważniejszych komplikacji zdrowotnych czy edukacyjnych w przyszłości.

Dla kogo wizyta diagnostyczna oceny rozwoju oparta o metodę Rehabilitacji Bobath

Wizyta diagnostyczna oceny rozwoju jest dla rodziców lub opiekunów, którzy mają wątpliwości co do prawidłowości rozwoju swojego malucha lub którzy zostali skierowani przez lekarza pediatrę z powodu zaobserwowanych nieprawidłowości. Jest również dla maluchów z grup ryzyka, np. wcześniaków, z niską masą urodzeniową, z wadami wrodzonymi lub chorobami genetycznymi. Wizyta ta ma na celu sprawdzenie różnych aspektów rozwoju i wykrycie ewentualnych zaburzeń lub opóźnień.

Jak przebiega ocena rozwoju oparta o metodę Rehabilitacji Bobath

– Ocena odbywa się w obecności rodzica lub opiekuna i trwa około 45 minut. Maluch powinien być zdrowy, wyspany i nakarmiony.
– Specjalista obserwuje zachowanie i reakcje malucha oraz wykonuje różne testy i ćwiczenia. Testy i ćwiczenia są dostosowane do wieku i możliwości oraz mają na celu sprawdzenie jego umiejętności ruchowych, społecznych, mowy i poznawczych.
– Po ocenie specjalista omawia z rodzicem lub opiekunem wyniki oceny oraz proponuje odpowiedni plan terapii lub wsparcia. Specjalista również udziela porad dotyczących stymulacji rozwoju w domu.

Ocena rozwoju jest ważna dla monitorowania prawidłowego rozwoju i zapobiegania poważniejszym problemom zdrowotnym czy edukacyjnym. Może być przeprowadzana regularnie lub na żądanie rodzica lub lekarza pediatry.

Na czym polega Rehabilitacja Bobath

Rozwój człowieka w pierwszych miesiącach życia jest niezwykle dynamiczny. Charakteryzuje się nabywaniem i doskonaleniem różnorodnych umiejętności psychomotorycznych umożliwiających dziecku samodzielne funkcjonowanie. Kształtuje się osobowość.

Zdarza się, że nie zawsze rozwój malucha przebiega zgodnie z oczekiwaniami rodziców i opiekunów. Trudności rozwojowe mogą dotyczyć różnych sfer rozwoju: ruchowej, poznawczej, emocjonalnej czy komunikacji. Im wcześniej zostaną zauważone, tym większa szansa na zniwelowanie możliwych do wystąpienia niepowodzeń i trudności w wieku późniejszym.

Bobath to metoda usprawniania ruchowego osób z różnymi deficytami neurologicznymi, takimi jak mózgowe porażenie, choroby nerwowo-mięśniowe. Rehabilitacja Bobath Wrocław opiera się na wykorzystaniu plastyczności mózgu i jego zdolności do uczenia się na podstawie bodźców zewnętrznych. Polega na:
– stosowaniu technik, które zmniejszają zbyt duże lub zwiększają zbyt niskie napięcie mięśniowe,
– eliminowaniu odruchów patologicznych i wyzwalaniu ruchów fizjologicznych,
– przenoszeniu nabytych umiejętności na aktywności życia codziennego.

Na jakiej zasadzie działa Rehabilitacja Bobath?

Rehabilitacja Bobath przynosi efekty w usprawnianiu ruchowym osób z różnymi deficytami neurologicznymi lub problemami z napięciem mięśniowym.
Wpływa na poprawę funkcji poznawczych, społecznych i emocjonalnych pacjenta, zwiększając jego niezależność i jakość życia.
Rehabilitacja Bobath wymaga indywidualnego planu terapeutycznego i zaangażowania pacjenta w aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach.
Efekty rehabilitacji Bobath mogą być widoczne już po kilku sesjach lub wymagać dłuższego czasu, w zależności od stopnia zaburzeń i możliwości pacjenta.
Rehabilitacja Bobath Wrocław ma na celu poprawić funkcje motoryczne pacjenta i zwiększyć jego niezależność i jakość życia.

Rehabilitacja Bobath Wrocław

W naszym centrum oferujemy indywidualne zajęcia rehabilitacyjne. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie w zależności od potrzeb małych pacjentów. Terapia prowadzona jest w sposób przyjazny oraz nieinwazyjny w oparciu o metody neurofizjologiczne m.in. NDT Bobath oraz terapię Czaszkowo-krzyżową.
Pomagamy dzieciom już od pierwszych dni życia, gdyż najlepsze efekty osiągamy podczas pierwszego – przełomowego dla dziecka roku życia.

Rehabilitacja Bobath dedykowana jest przede wszystkim maluchom:
– z zaburzeniami napięcia mięśniowego (wzmożone lub osłabione napięcie),
– opóźnieniem rozwoju ruchowego,
– zaburzeniami ssania czy połykania, a także karmienia piersią,
– z cechami asymetrii w ułożeniu ciała,
– problemami rozwojowymi związanymi ze wcześniactwem.
– z nieharmonijnym lub opóźnionym rozwojem psychomotorycznym,
a także w pracy z maluchami ze stwierdzonymi:
– wadami wrodzonymi,
– zaburzeniami ze strony ośrodkowego układu nerwowego,
– czy też zespołami genetycznymi.

Na skróty

Przewiń na górę