SANO

SANO to miejsce w którym wspieramy rozwój psychoruchowy najmłodszych pacjentów oraz dbamy o zdrowie osób w każdym wieku

 ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia – zachód Wrocławia – Dobry Logopeda Wrocław

Dobry logopeda Wrocław

Beata Kuca
SMS nr tel. 510 185 514

Elżbieta Kud-Czupil
SMS nr tel. 795 180 765

Diagnoza logopedyczna - dobry logopeda

dobry logopeda Wrocław

Diagnoza logopedyczna to proces oceny rozwoju i stanu mowy oraz komunikacji językowej u osoby badanej. Ma na celu ustalenie nieprawidłowości lub zaburzeń w mowie i ich przyczyn, wskazanie odpowiedniej terapii i prognozy oraz ocenę kompetencji językowych i komunikacyjnych osoby badanej.

Diagnoza logopedyczna pozwala na ustalenie:

– etapu i poziomu rozwoju mowy,
– rodzaju i stopnia zaburzenia mowy lub komunikacji
– przyczyn i mechanizmu powstania zaburzenia,
– skutków i konsekwencji zaburzenia,
– możliwości i sposobów terapii logopedycznej.

Diagnoza u logopedy obejmuje ocenę:

– budowy i funkcjonowania aparatu mowy,
– czynności i funkcji pokarmowych (połykanie, gryzienie, żucie),
– umiejętności prelingwalnych niezbędnych dla nauki mowy, mowę bierną i czynną,
– kompetencje językowe, komunikacyjne i kulturowo-społeczne, a także funkcje poznawcze.

Logopeda bada także budowę twarzoczaszki, odruchy ustno-twarzowe, percepcję wzrokową i słuchową, wrażliwość na bodźce dotykowe, a także sposób komunikowania się i reagowania na bodźce płynące z otoczenia.

Pierwsze spotkanie z logopedą jest także konsultacją diagnostyczną z rodzicami, podczas której zbiera się informacje dotyczące problemu oraz dotychczasowego rozwoju mowy.

Diagnoza logopedyczna jest całościowym i kompleksowym działaniem obejmującym następujące obszary:

– wywiad z rodzicami lub opiekunami dziecka, obejmujący okres ciąży, okołoporodowy i pourodzeniowy,
– szczegółową analizę dokumentacji medycznej, w tym książeczki zdrowia dziecka, a także historii chorób oraz przebytych infekcji,
– wstępną obserwację dziecka, w tym również jego spontaniczną zabawę, a także spontaniczne reakcje słuchowe i rozwój spontanicznej komunikacji językowej,
– budowę oraz sprawność narządów artykulacyjnych,
– konsultację w kierunku wpływu wad zgryzu na artykulację i możliwość terapii w tym kierunku,
– ocenę funkcji pokarmowych w obrębie jamy ustnej,
– zakres mowy czynnej oraz mowy biernej,
– sprawność w zakresie motoryki małej, w tym grafomotoryki,
– umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych oraz zainteresowanie otoczeniem,
– przebieg i poziom zabawy, kontakt ze środowiskiem żłobkowym, przedszkolnym, szkolnym, a także innymi środowiskami, w których dziecko przebywa, w tym również z innymi ośrodkami terapeutycznymi.

W obszarze działań dobrego logopedy znajduje się diagnoza:

– dzieci z opóźnionym rozwojem mowy ORM,
– dysfagii (zaburzenia przyjmowania i przełykania pokarmów),
– dyzartrii (zaburzenia oddechowo-fonacyjno-artykulacyjne) m.in. u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
– afazji (zaburzenie systemu językowego u osób po udarach, urazach mechanicznych),
– komunikacji językowej w autyzmie,
– dzieci z niedokoształceniem mowy na tle chorób genetycznych (np. Zespół Downa),
– także dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego,
– dzieci z obciążonym wywiadem ciążowo-okołoporodowym (np. ciąża zagrożona, niska punktacja w skali APGAR, wylewy śródczaszkowe, zamartwica, niedotlenienie okołoporodowe),
– dzieci niemówiących (budowanie systemów komunikacji językowej opartych na innej modalności niż mowa),
– niemowląt (ocena odruchów ze sfery orofacjalnej, usprawnianie w zakresie ssania, poprawa koordynacji oddychania-ssania- połykania – regulowanie napięcia mięśniowego w obszarze ustnotwarzowym).

Diagnoza u logopedy składa się z kilku etapów

– Wywiad z pacjentem lub jego opiekunem. Logopeda zbiera informacje na temat obaw, oczekiwań, historii medycznej i rozwojowej pacjenta. Zadaje pytania dotyczące funkcjonowania i komunikowania się pacjenta w domu, w szkole lub w pracy.
– Badanie mowy. Logopeda ocenia sprawność narządów mowy, funkcje fizjologiczne w obrębie jamy ustnej, słuch fizyczny i fonematyczny, płynność i melodię mowy, rozwój psychoruchowy i poznawczy pacjenta. Stosuje różne metody i narzędzia diagnostyczne, często w formie zabawowej.
– Badanie uzupełniające. Logopeda korzysta z wyników badań innych specjalistów (np. laryngologa, neurologa, psychologa), jeśli są one niezbędne do pełnej diagnozy logopedycznej.
– Podsumowanie badania, omówienie wyników, zalecenia, wskazówki do pracy z pacjentem. Dobry logopeda Wrocław informuje o stwierdzonych zaburzeniach lub nieprawidłowościach mowy lub komunikacji. Przedstawia plan terapii logopedycznej, cele i metody pracy. Doradza jak wspomagać rozwój mowy i komunikacji pacjenta w domu.

Na skróty

Przewiń na górę
Otwórz WhatsApp
Cześć 👋
Napisz w czym możemy Ci pomóc :)
Wolne terminy możesz sprawdzić w aplikacji TRAF.TO (link na naszej stronie lub www.sano.wroclaw.pl/rejestracja lub w wyszukiwarce w aplikacji TRAF.TO wpisz "SANO" i ustaw miasto Wrocław lub Lutynia)