ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia – zachód Wrocławia – Psycholog dla Dzieci Wrocław

Psycholog dla Dzieci Wrocław

Dagmara Danielczyk-Słomian
SMS nr tel. 504 392 478

Terapia psychologiczna - psycholog dla dzieci

Psycholog dla Dzieci Wrocław

Psycholog dla dzieci zajmuje się dziećmi i nastolatkami do 18 roku życia. Pomaga im w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, behawioralnych, rozwojowych i edukacyjnych. 

Psycholog dla dzieci współpracuje także z rodzicami i innymi osobami zaangażowanymi w opiekę nad dzieckiem, terapeuci. Indywidualna terapia psychologiczna opiera się na bezpośrednim kontakcie terapeuty z pacjentem. 

Główną zaletą tej formy terapii jest możliwość dogłębnego przepracowania trudności dziecka.

Jak rozpoznać ten moment, w którym psycholog dla dziecka będzie korzystnym rozwiązaniem? 

Rodzice są często zaniepokojeni zachowaniem i emocjami swojego dziecka, nie wiedzą czy warto skorzystać z pomocy psychologa dla dzieci. Jeśli zaangażowanie rodziców nie wystarcza i problemy dziecka się nasilają, nie warto czekać – problemy dziecka mogą się bowiem pogłębić. Dziecko może cierpieć z powodu wielu problemów, np. doświadczać kłopotów z jedzeniem, ze snem, nie radzić sobie z własną agresją wobec rówieśników czy dorosłych lub nadmiernie wycofywać się w relacjach z innymi. Dzieci mogą przeżywać silne lęki, związane z chodzeniem do szkoły, separacją z rodzicami, kontaktami społecznymi. Zaburzenia emocjonalne mogą przyjmować różne formy – od nieśmiałości i rezygnacji z niektórych aktywności, po nadmierną płaczliwość, milczenie, zaniżoną samoocenę. Wtedy warto znaleźć odpowiedniego psychologa dla dziecka oraz rozpocząć terapię.

Jak wygląda terapia psychologiczna dziecka

Terapia psychologiczna dziecka to forma pomocy, która ma na celu zrozumienie i rozwiązanie problemów, z którymi dziecko się zmaga. Może przybierać różne formy, w zależności od wieku i preferencji dziecka. Najczęściej stosowanymi metodami są rozmowa, zabawa, rysunek, bajka terapeutyczna czy techniki relaksacyjne. Psycholog dla dzieci Wrocław dostosowuje się do tempa i stylu komunikacji dziecka i stara się nawiązać z nim kontakt i zaufanie. Terapeuta pomaga dziecku wyrazić i zrozumieć swoje emocje, myśli i zachowania, a także uczy je nowych umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Terapia psychologiczna dziecka wymaga współpracy i zaangażowania rodziców. Rodzice są informowani o postępach i celach terapii, a także otrzymują porady i wsparcie w zakresie wychowania i relacji z dzieckiem.

Terapia psychologiczna dziecka jest procesem indywidualnym i nie można określić jej dokładnego czasu trwania. Zazwyczaj terapia kończy się wtedy, gdy osiągnięte zostaną cele terapeutyczne lub gdy zarówno dziecko, jak i rodzice czują się gotowi do zakończenia współpracy z psychologiem dla dzieci.

Terapia indywidualna u psychologa dla dzieci skierowana jest do:

– dzieci przeżywających trudności natury emocjonalnej wynikające z rozmaitych osobistych i międzyludzkich czynników (emocjonalna niestabilność, lęki, apatia, zaniżone poczucie własnej wartości, powtarzające się destrukcyjne schematy zachowania, trudności w relacjach z ludźmi i inne) oraz problemów natury egzystencjalnej (samotność, poczucie braku sensu),

– dzieci cierpiących z powodu niektórych zaburzeń psychicznych (natrętnych myśli i czynności, depresji, fobii, zaburzeń odżywiania i innych), a także chorób psychosomatycznych (choroba wieńcowa, wrzodowa, nadciśnienie, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, alergie i inne),

– zainteresowanych rozwojem osobistym w szerokim rozumieniu tego słowa.

Psycholog dla Dzieci Wrocław

Na skróty

Przewiń na górę