ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia – zachód Wrocławia – Terapia EEG Biofeedback Wrocław

Biofeedback Wrocław

Terapię Biofeedback prowadzi Klaudia Rewak
SMS na nr tel. 661 399 858

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia treningów Biofeedback jest wykonanie badania EEG głowy

Biofeedback Wrocław

Terapia EEG Biofeedback dla dzieci i dorosłych to nowa metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu. Szczególnie wykorzystująca możliwości tworzenia nowych połączeń w mózgu. Treningi EEG Biofeedback poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszają nastrój, samoocenę i sen, równocześnie ucząc relaksu. Pierwsze zmiany w funkcjonowaniu możemy zaobserwować już po 10 regularnych sesjach. Nasz mózg samodzielnie zaczyna uczyć się, w jaki sposób usprawniać koncentrację. 

Jest całkowicie bezpieczna, nieinwazyjna, nie powodująca żadnych skutków ubocznych. W terapii EEG Biofeedback osoba poddawana jest treningowi przez uczestniczenie w grach komputerowych sterowanych umysłem, bez stosowania klawiatury lub myszki. Ma to na celu lepsze rozpoznawanie wpływu myśli i uczuć na fizjologię. Dzięki czemu pacjent może nauczyć się kontrolować te funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie można panować.

Terapia Biofeedback jest bezpieczna i przyjemna, gdyż jest to uczenie się sposobów wprowadzania swojego mózgu w stan jak najbardziej optymalnej pracy, za pomocą aktywnego obserwowania wideogry. Skuteczność terapii Biofeedback napędzana jest poprzez silną wole i wewnętrzną motywację pacjenta. Metoda ta jest skuteczna w 80-95% przypadków, w zależności od stopnia złożoności problemu. W zależności od zaistniałych problemów trenowane są różne zakresy częstotliwości fal mózgowych.

Trening Biofeedback jest długoterminowy – co oznacza, że dziecko/dorosły odbywa tyle sesji treningowych, ile pozwoli na uzyskanie postępów w funkcjonowaniu psychofizycznym. Po każdej sesji terapeuta mierzy efekty końcowe.

Zanim zaczniesz treningi Biofeedback:

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia treningów Biofeedback jest wykonanie badania EEG głowy, gdyż w przypadku niektórych schorzeń neurologicznych ten rodzaj terapii nie jest wskazany. Jeżeli osoba chcąca poddać się treningom posiada aktualny zapis EEG na płycie lub w formie wydrukowanej, nie musi wykonywać badania EEG, lecz musi udostępnić terapeucie ten zapis do wglądu. Zamiast zapisu EEG można przynieść zaświadczenie podpisane przez lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do treningów Biofeedback.

EEG Biofeedback - na czym polega

Trenujący uczy się panować nad swoimi falami mózgowymi w procesie samouczenia się za pomocą sprzężenia zwrotnego. Sprzężenie zwrotne polega na natychmiastowej i ciągłej informacji o pracy mózgu pod postacią wideogry.

Podczas treningu mózgu za pomocą EEG Biofeedbacku następuje zapis fal mózgowych. Podobnie jak w przebiegu klasycznego badania EEG elektrody zamieszczone na powierzchni głowy rejestrują zapis fal mózgowych w odpowiedzi na różne bodźce.

Trening Biofeedback Wrocław polega na tym, że dziecko poprzez pracę własnego umysłu lub ćwiczenia oddechu uczy się wpływać na przebieg gry komputerowej lub filmu, tym samym regulując aktywność fal mózgowych i procesów zachodzących w ciele. Program komputerowy „nagradza” pożądany stan dziecka (skupienie uwagi, spokojny oddech itp.) dźwiękiem i/lub obrazem (np. samochód przyspiesza, rzutki trafiają do celu, dostaje punkty). Mózg uczy się w ten sposób poprawnej aktywności.

Dla kogo treningi Biofeedback?

Dzieci od 5 roku życia, młodzież, dorośli.
 

Trening biofeedback pomaga dzieciom z problemami takimi jak:
– zaburzenia emocjonalne, lękowe i depresja,
– nadpobudliwość i zachowania agresywne,
– zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci,
– zaburzenia autystyczne i zespół Aspergera,
– niska odporność na stres.

Trening Biofeedback jest dla osób z zaburzeniami (wybrane jednostki chorobowe):
– ADD,
– ADHD,
– autyzm,
– agresja,
– anoreksja,
– bulimia,
– nerwice, psychozy,
– choroba Parkinsona,
– stres,
– uzależnienia,
– zaburzenia snu, pamięci, mowy.
 
Osoby zdrowe chcące poprawić efektywność pracy mózgu:
– uczniowie,
– studenci,
– dziennikarze,
– sportowcy,
– artyści,
– naukowcy,
– menadżerowie,
– kadra kierownicza.
 

Terapia EEG Biofeedback Wrocław pomaga:

– podejmować decyzje,
– uczyć się i koncentrować,
– zwiększać szybkość zapamiętywania,
– uodparniać się na stres,
– zmniejszać tremę,
– osiągać stan relaksu,
– uczyć wiary w siebie,
– poprawić samoocenę,
– ochronić przed wypaleniem zawodowym,
– panować nad emocjami,
– zmniejszać ilość popełnianych błędów.
– pomaga ona również w motoryce, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz skracaniu czasu reakcji.

Czy regularny trening biofeedback poprawia poziom skupienia dziecka?

Tak, biofeedback może poprawiać poziom skupienia dziecka, jeśli jest stosowany regularnie i pod okiem specjalisty. Trening Biofeedback uczy dziecko świadomego wpływania na swoje procesy fizjologiczne. W treningu EEG biofeedback dziecko steruje grą komputerową za pomocą swoich fal mózgowych, co wymaga od niego zwiększenia poziomu skupienia. W ten sposób dziecko może nauczyć się lepiej koncentrować na zadaniach szkolnych, domowych. Zwłaszcza na innych aktywnościach, może poprawić swoją koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszyć nastrój, samoocenę i sen, a także nauczyć się relaksu. Biofeedback może być pomocny dla dzieci z nadpobudliwością, problemami z pamięcią, zaburzeniami autystycznymi czy niską odpornością na stres. Biofeedback może również poprawiać samopoczucie i wiarę we własne możliwości dziecka.

Terapia EEG Biofeedback Wrocław może być pomocna dla osób z zaburzeniami koncentracji, nadpobudliwością, depresją, stanami lękowymi, padaczką, zaburzeniami autystycznymi czy niską odpornością na stres.

Czy regularny trening biofeedback może podnieść poziom IQ?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ poziom IQ zależy od wielu czynników. Badania sugerują, że trening biofeedback może poprawiać niektóre funkcje poznawcze, takie jak koncentracja, pamięć, kreatywność czy szybkość myślenia, co może mieć wpływ na wyniki testów IQ. Jednak nie ma dowodów na to, że biofeedback może podnieść poziom IQ w sposób trwały i znaczący. Jednakże Terapia biofeedback ma za zadanie poprawić jakość życia pacjenta poprzez redukcję stresu, lęku, depresji czy innych zaburzeń, a niekoniecznie zwiększyć jego inteligencję. Poziom IQ jest tylko jednym z wielu wskaźników zdolności intelektualnych i nie odzwierciedla całej złożoności ludzkiego umysłu.

Czy trening biofeedback może wpłynąć na poprawę ocen w szkole?

Możliwe, że trening biofeedback może wpłynąć na poprawę ocen w szkole, jeśli poprawi funkcje poznawcze ucznia, takie jak koncentracja, pamięć, kreatywność czy szybkość myślenia. Terapia biofeedback może również pomóc uczniowi radzić sobie z nadmiernym stresem, lękiem czy depresją, które mogą utrudniać naukę i zdawanie egzaminów. Jednak nie ma gwarancji, że biofeedback sam w sobie wystarczy do osiągnięcia lepszych wyników szkolnych. Do tego potrzebne są również inne czynniki, takie jak motywacja, zainteresowanie, systematyczność czy wsparcie nauczycieli i rodziców. Podsumowując EEG biofeedback jest więc jedną z wielu metod wspomagających proces edukacyjny. Więc nie zastępuje on własnej pracy i zaangażowania ucznia.

Trening EEG biofeedback Wrocław

Trening EEG biofeedback Wrocław składa się z szeregu sesji treningowych. Liczba sesji zależy od rozpoznanego problemu, celów treningu oraz indywidualnej krzywej uczenia się. Z doświadczeń wynika, że pierwsze efekty treningu są widoczne po 10-12 sesjach (przy minimalnie 1 sesji w tygodniu). W konkretnych przypadkach liczba takich sesji może być jednak większa (najczęściej 20 – 30) tak, aby nastąpiło utrwalenie pożądanego wzorca fal mózgowych.

Podsumowanie- Co to jest biofeedback?

To metoda treningu umysłu, która pomaga poprawić poziom skupienia i koncentracji. Podsumujemy Ci, na czym polega ta technika i jakie ma korzyści dla Twojej wydajności i samopoczucia.

Terapia biofeedback to rodzaj neuroterapii, która wykorzystuje sprzęt pomiarowy do monitorowania aktywności fizjologicznej organizmu, takiej jak tętno, ciśnienie krwi, temperatura skóry czy fale mózgowe. Celem jest nauczenie się świadomego wpływania na te parametry za pomocą technik relaksacyjnych, oddechowych czy wizualizacji. W ten sposób można zmniejszyć stres, lęk, ból czy inne negatywne emocje, które zaburzają naszą koncentrację.

Terapia biofeedback Wrocław ma wiele zastosowań, ale jednym z najpopularniejszych jest poprawa zdolności koncentracji i skupienia. Badania naukowe pokazują, że regularne ćwiczenia z biofeedbackiem mogą zwiększyć poziom alfa i theta w mózgu, czyli fal odpowiedzialnych za stan relaksu i kreatywności. Dzięki temu łatwiej jest nam się skoncentrować na zadaniu i ignorować rozpraszające bodźce. Ponadto terapia biofeedback pomaga nam lepiej zarządzać naszym czasem i energią, co przekłada się na większą produktywność i satysfakcję z pracy.

Biofeedback to technika, która polega na dostarczaniu osobie informacji zwrotnej o zmianach w jej ciele, takich jak tętno, ciśnienie krwi, temperatura skóry czy fale mózgowe. Te dane są rejestrowane przez specjalne urządzenia i prezentowane na ekranie komputera lub innym nośniku. Osoba uczestnicząca w terapii biofeedback może na bieżąco obserwować te zmiany i uczyć się je kontrolować za pomocą różnych technik relaksacyjnych lub stymulacyjnych.

Cele Terapii EEG Biofeedback Wrocław

Celem terapii biofeedback jest nauczenie osoby samoregulacji swojego stanu fizjologicznego i emocjonalnego. W ten sposób można poprawić funkcjonowanie organizmu i umysłu, a także zmniejszyć objawy wielu zaburzeń, takich jak nadpobudliwość, lęk, depresja czy bóle głowy.

Biofeedback opiera się na analizie fal mózgowych osoby. Fale mózgowe są podzielone na kilka pasm częstotliwościowych, które odpowiadają różnym stanom świadomości i aktywności umysłowej. Na przykład fale alfa są związane z relaksem i spokojem, a fale beta z koncentracją i uwagą.

Terapia Biofeedback polega na tym, że osoba otrzymuje informację zwrotną o poziomie i proporcji fal mózgowych w czasie rzeczywistym. Na przykład może grać w grę komputerową, które są sterowane przez jej fale mózgowe. Jeśli osoba chce poprawić swoją koncentrację i skupienie, to musi zwiększyć udział fal beta i zmniejszyć udział fal alfa. W ten sposób uczy się wpływać na swoje fale mózgowe i osiągać pożądany stan umysłu.

Badania naukowe pokazują, że terapia biofeedback może poprawić zdolność koncentracji i skupienia u osób z różnymi problemami, takimi jak ADHD, dysleksja czy zaburzenia pamięci. Może też pomóc w nauce języków obcych, muzyki czy sztuki. Jest bezpieczną i nieinwazyjną metodą, która nie wymaga stosowania leków ani ingerencji chirurgicznej.

Podsumowując terapia biofeedback Wrocław to świetny sposób na podniesienie poziomu skupienia i koncentracji. Nie tylko poprawia naszą wydajność i jakość pracy, ale też nasze samopoczucie i zdrowie. Zachęcamy Cię do wypróbowania tej metody i odkrycia jej zalet dla siebie.

Na skróty

Przewiń na górę