ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia – zachód Wrocławia – Terapia Ręki Wrocław

Terapia Ręki Wrocław

Beata Kuca
SMS nr tel. 510 185 514

Terapia ręki

Prawidłowy rozwój i funkcjonowanie górnych kończyn ma w życiu dziecka ogromne znaczenie. Od rozwoju motoryki małej zależy prawidłowy i pomyślny rozwój umiejętności samoobsługi, rysowania, pisania, a także szeroko pojętej komunikacji. Jeżeli mamy sprawne ręce, możemy wykonać wiele czynności. Sprawia to, że jesteśmy dużo bardziej niezależni od innych osób.

Ręka jest bardzo wyspecjalizowanym narządem i jest odpowiedzialna za wiele funkcji w naszym ciele. Dzięki niej możemy przesuwać i podnosić przedmioty, bronić się lub siłować. Służy nam również do wykonywania bardzo precyzyjnych ruchów, takich jak na przykład rysowanie, pisanie, szycie, zapinanie guzików. Obszar kory mózgowej odpowiedzialny za ruchy kończyny górnej, a zwłaszcza dłoni, kciuka i palców zajmuje znacząco większą powierzchnię w porównaniu z obszarami kory mózgowej kontrolującej ruchy pozostałych części ciała. Prawidłowy rozwój kory mózgowej i sprawny mechanizm nerwowy pozwalają na zapoczątkowanie ruchu, jego kontrolę i płynne zakończenie.

Dla Kogo terapia ręki?

Terapia ręki Wrocław skierowana jest przede wszystkim do dzieci:
– Mających trudności z wykonywaniem i koordynowaniem ruchów dłoni i palców,
– Niechętnie podejmujących zabawy manipulacyjne, np. malowanie, lepienie z plasteliny,
– Unikających dotykania nowych i różnorodnych faktur,
– Domagających się zbyt dużego ucisku w obrębie rąk i dłoni,
– Mających podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe w obrębie kończyn górnych oraz obręczy barkowej,
– Wykonujących precyzyjne czynności zbyt wolno, niedbale lub za szybko,
– Mających problemy z utrzymywaniem przedmiotów w ręce (zbyt mocne zaciskanie lub wypadanie przedmiotów z rąk),
– Przejawiających trudności z samoobsługą, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, ubieranie się,
– Mających zaburzenia koordynacji ruchowo-wzrokowej, co może przejawiać się niedbałym pismem lub mało estetycznymi pracami plastycznymi.

Cele terapii ręki

Proces terapeutyczny jest dostosowywany indywidualnie do każdego dziecka. Dzięki starannie wykonywanym ćwiczeniom podczas terapii ręki:
– Poprawia się koordynacja wzrokowo-ruchowa,
– Stabilizuje się napięcie mięśniowe w obrębie kończyn górnych i obręczy barkowej,
– Zwiększa się precyzyjność ruchów i koordynacja między rękami,
– Poprawia się koncentracja i umiejętność skupienia uwagi,
– Zwiększa się sprawność manipulacyjna dłoni,
– Doskonali się umiejętność chwytu,
– Zwiększają się zdolności grafomotoryczne i manipulacyjne dziecka,
– Zwiększa się samodzielność dziecka związana z samoobsługą.

Terapia ręki - podsumowanie

Terapia ręki to forma usprawniania funkcji ręki i całej kończyny górnej u osób, które mają problemy z precyzyjnymi ruchami, sprawnością manualną, grafomotoryką czy czuciem. Jest stosowana zarówno u dzieci, które mają zaburzenia rozwojowe, uszkodzenia mózgu, nieprawidłową budowę ręki lub inne trudności związane z pracą ręki.

Terapia ręki polega na wykonywaniu indywidualnie dobranych ćwiczeń i zabaw, które mają na celu poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacji mięśni ręki i obręczy barkowej, zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni, rozwijanie umiejętności planowania i wykonywania ruchów oraz wzmocnienie czucia powierzchownego i głębokiego. Angażuje całe ciało i wymaga współpracy pomiędzy różnymi układami nerwowymi.

Terapia ręki Wrocław jest procesem indywidualnym i dostosowanym do potrzeb i możliwości każdej osoby. Nie ma określonej ilości ani czasu trwania spotkań terapeutycznych. Zazwyczaj terapia kończy się wtedy, gdy osiągnięte zostaną cele terapeutyczne lub gdy osoba czuje się gotowa do zakończenia współpracy z terapeutą.

Na skróty

Przewiń na górę