ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia pod Wrocławiem

Terapia Karmienia

Terapię prowadzi Beata Kuca
Napisz SMS z prośbą o kontakt w sprawie terapii na nr tel. 510 185 514
lub napisz do nas email – sanorejestracja@gmail.com

Terapia karmienia Wrocław

W ramach terapii neurologopedycznej proponujemy również terapię karmienia dla wszystkich dzieci u których obserwujemy jakiekolwiek trudności ze spożywaniem pokarmów. Terapia karmienia ma na celu naukę spożywania pokarmu w bezpieczny, efektywny i komfortowy sposób. Staramy się, by dziecko  poprzez zabawę uczyło się jeść i oswajało nowe produkty. Chcemy, aby jedzenie było przyjemnością zarówno dla dziecka, jak i rodziców. Przed rozpoczęciem terapii prowadzimy dokładną diagnozę zgłaszanych i obserwowanych przez rodziców trudności.

Terapia karmienia ma na celu naukę spożywania pokarmu w bezpieczny i komfortowy sposób. Prawidłowe przyjmowanie pokarmu jest podstawą rozwoju mowy.

Konsultację oraz terapię zaburzeń żywienia polecamy rodzicom, którzy ze względu na wąski zakres produktów spożywczych i potraw spożywanych przez dziecko, martwią się jego zdrowiem i prawidłowym rozwojem.

Funkcje pokarmowe, czyli umiejętność ssania, koordynacji ssanie-połykanie-oddychanie, prawidłowego karmienia łyżeczką, picia z kubka, odgryzania, gryzienia, żucia, transportu pokarmu na języku, połykania. Umiejętności te kształtują się na bazie odruchów oraz doświadczeń (np. dziecko zbyt długo karmione jedzeniem typu „papka” będzie miało trudności z żuciem).

Dzieci przejawiające jakiekolwiek trudności w tym zakresie powinny być jak najwcześniej diagnozowane i objęte terapią neurologopedyczną.

Szczególnie:

– Wcześniaki, dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa i innymi chorobami genetycznymi zwykle mają trudności z jedzeniem, zachłystują się, ulewają, słabo połykają ślinę.
– Dzieci z rozszczepami.

Terapia polega na doborze odpowiedniego smoczka, łyżeczki, kubka, pozycji podczas karmienia oraz kształtowaniu i doskonaleniu tych umiejętności. Wykorzystując odpowiednie techniki karmienia możemy dziecku ułatwić jedzenie i picie. Ponadto, jeżeli spodziewamy się określonych trudności, bo na przykład obserwujemy nieprawidłowe reakcje i odruchy oraz napięcie mięśniowe, możemy zawczasu pracować nad integracją odruchów oraz wspierać dziecko w nabywaniu umiejętności jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych.

Dla Kogo terapia karmienia?

Terapia karmienia skierowana jest przede wszystkim do dzieci:
z obniżonym lub podwyższonym napięciem mięśniowym,
z mózgowym porażeniem dziecięcym,
u których występuje wybiórczość lub awersja pokarmowa,
z autyzmem, u których występują problemy jelitowe, wybiórczość lub nietolerancje pokarmowe.

Terapia karmienia polega m.in. na:

– ustaleniu właściwej pozycji dziecka w trakcie spożywania posiłków,
– wspomaganiu funkcji oralnych związanych z przyjmowaniem pokarmów (picia, żucia, gryzienia, połykania),
– odpowiednim zaaranżowaniu przestrzeni przyjaznej dziecku,
– dostosowaniu akcesoriów umożliwiających prawidłowe karmienie,
– dobraniu odpowiedniej konsystencji, faktury i smaku pokarmu uwzględniając etap rozwoju oraz możliwości dziecka,
– usprawnianie elementów jamy ustnej,
– nauka połykania,
– usprawnianie sensoryczne i sensomotoryczne,
– nauka odczuwania smaków, zapachów, dźwięków,
– praca nad przełamywaniem obaw, lęków i niechęci prezentowanych przez dziecko w odniesieniu do konkretnych pokarmów,
– dobór odpowiedniej pozycji do karmienia dla dziecka,
– stymulację ssania u niemowląt,
– naukę karmienia z łyżeczki,
– trening gryzienia, odgryzania oraz żucia,
– wprowadzanie nowych pokarmów,
– naukę picia z kubeczka.

Na skróty

Przewiń do góry