ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia – zachód Wrocławia – Terapia Karmienia Wrocław

Terapia Karmienia Wrocław

Beata Kuca
SMS nr tel. 510 185 514

Terapia karmienia

W ramach terapii neurologopedycznej proponujemy również terapię karmienia dla wszystkich dzieci u których obserwujemy jakiekolwiek trudności ze spożywaniem pokarmów. Terapia karmienia ma na celu naukę spożywania pokarmu w bezpieczny, efektywny i komfortowy sposób. Staramy się, by dziecko  poprzez zabawę uczyło się jeść i oswajało nowe produkty. Chcemy, aby jedzenie było przyjemnością zarówno dla dziecka, jak i rodziców. Przed rozpoczęciem terapii prowadzimy dokładną diagnozę zgłaszanych i obserwowanych przez rodziców trudności.

Terapia karmienia ma na celu naukę spożywania pokarmu w bezpieczny i komfortowy sposób. Prawidłowe przyjmowanie pokarmu jest podstawą rozwoju mowy.

Konsultację oraz terapię zaburzeń żywienia polecamy rodzicom, którzy ze względu na wąski zakres produktów spożywczych i potraw spożywanych przez dziecko, martwią się jego zdrowiem i prawidłowym rozwojem.

Funkcje pokarmowe, czyli umiejętność ssania, koordynacji ssanie-połykanie-oddychanie, prawidłowego karmienia łyżeczką, picia z kubka, odgryzania, gryzienia, żucia, transportu pokarmu na języku, połykania. Umiejętności te kształtują się na bazie odruchów oraz doświadczeń (np. dziecko zbyt długo karmione jedzeniem typu „papka” będzie miało trudności z żuciem).

Dzieci przejawiające jakiekolwiek trudności w tym zakresie powinny być jak najwcześniej diagnozowane i objęte terapią neurologopedyczną.

Szczególnie:

– Wcześniaki, dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa i innymi chorobami genetycznymi zwykle mają trudności z jedzeniem, zachłystują się, ulewają, słabo połykają ślinę.
– Dzieci z rozszczepami.

Terapia karmienia - co to takiego?

Terapia karmienia polega na doborze odpowiedniego smoczka, łyżeczki, kubka, pozycji podczas karmienia oraz kształtowaniu i doskonaleniu tych umiejętności. Wykorzystując odpowiednie techniki karmienia możemy dziecku ułatwić jedzenie i picie. Ponadto, jeżeli spodziewamy się określonych trudności, bo na przykład obserwujemy nieprawidłowe reakcje i odruchy oraz napięcie mięśniowe, możemy zawczasu pracować nad integracją odruchów oraz wspierać dziecko w nabywaniu umiejętności jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych.

Terapia karmienia Wrocław powinna być rozpoczęta jak najszybciej po zauważeniu problemu. Im wcześniej dziecko otrzyma odpowiednią pomoc, tym lepsze są szanse na poprawę jego zdrowia i rozwoju. Terapia karmienia może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny.

Dla Kogo terapia karmienia?

Terapia karmienia Wrocław skierowana jest przede wszystkim do dzieci:
– z obniżonym lub podwyższonym napięciem mięśniowym,
– z mózgowym porażeniem dziecięcym,
– u których występuje wybiórczość lub awersja pokarmowa,
– z autyzmem, u których występują problemy jelitowe, wybiórczość lub nietolerancje pokarmowe.

Terapia karmienia polega m.in. na:

– ustaleniu właściwej pozycji dziecka w trakcie spożywania posiłków,
– wspomaganiu funkcji oralnych związanych z przyjmowaniem pokarmów (picia, żucia, gryzienia, połykania),
– odpowiednim zaaranżowaniu przestrzeni przyjaznej dziecku,
– dostosowaniu akcesoriów umożliwiających prawidłowe karmienie,
– dobraniu odpowiedniej konsystencji, faktury i smaku pokarmu uwzględniając etap rozwoju oraz możliwości dziecka,
– usprawnianie elementów jamy ustnej,
– nauka połykania,
– usprawnianie sensoryczne i sensomotoryczne,
– nauka odczuwania smaków, zapachów, dźwięków,
– praca nad przełamywaniem obaw, lęków i niechęci prezentowanych przez dziecko w odniesieniu do konkretnych pokarmów,
– dobór odpowiedniej pozycji do karmienia dla dziecka,
– stymulację ssania u niemowląt,
– naukę karmienia z łyżeczki,
– trening gryzienia, odgryzania oraz żucia,
– wprowadzanie nowych pokarmów,
– naukę picia z kubeczka.

Na skróty

Przewiń na górę