ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia pod Wrocławiem

TUS Trening Umiejętności Społecznych Wrocław

16 min z Środa Śląska, 17 min ze Smolec, 18 min z Brzeg Dolny, 19 min z Kąty Wrocławskie

Terapię prowadzi Klaudia Rewak
Napisz SMS z prośbą o kontakt w sprawie terapii na nr tel. 661 399 858
lub napisz do nas email – sanorejestracja@gmail.com

Podczas treningu TUS skupiamy się na rozwoju emocjonalnym, rozwoju empatii, poprawie umiejętności kontaktów interpersonalnych i współdziałania.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej. Dzieci pod opieką certyfikowanego trenera TUS, uczą się jak budować relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.

TUS przeznaczony jest dla dzieci z trudnościami w sferze społecznej:

– trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
– nieśmiałość, wycofanie,
– trudności w adaptacji do nowych sytuacji,
– impulsywność, trudności w panowaniu nad emocjami,
– zachowania opozycyjne, buntownicze,
– nieumiejętność dostosowania się do zasad,
– uleganie niekorzystnym wpływom,
– problemy wychowawcze,
– trudnościach z koncentracją, pamięcią i uczeniem się, dysleksją, dysgrafią,
– w tym dla dzieci z Zespołem Aspergera, wysokofunkcjonującym autyzmem, ADHD.

Dla kogo TUS

Trening Umiejętności Społecznych  to psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 4-17 lat, które mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych.
Mogą to być m.in. kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji (np. lęku, złości).
Jest to również forma zajęć szczególnie polecana dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i ADHD.

Uczestnictwo w zajęciach TUS to:

– poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych,
– zmiana doświadczeń i przeżyć w sytuacjach społecznych.
– rozpoznawanie przeżywanych emocji,
– poznanie sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
– poznanie sposobów na utrzymywanie i poprawianie koncentracji,
– umiejętność kształtowania samooceny.

Na skróty

Przewiń na górę
Otwórz WhatsApp
Cześć 👋
Napisz w czym możemy Ci pomóc :)