ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia – zachód Wrocławia

TUS Trening Umiejętności Społecznych Wrocław

Terapię Biofeedback prowadzi Klaudia Rewak
SMS na nr tel. 661 399 858

Podczas treningu TUS skupiamy się na rozwoju emocjonalnym, rozwoju empatii, poprawie umiejętności kontaktów interpersonalnych i współdziałania.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej. Dzieci pod opieką certyfikowanego trenera TUS, uczą się jak budować relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.

TUS przeznaczony jest dla dzieci z trudnościami w sferze społecznej:

– trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
– nieśmiałość, wycofanie,
– trudności w adaptacji do nowych sytuacji,
– impulsywność, trudności w panowaniu nad emocjami,
– zachowania opozycyjne, buntownicze,
– nieumiejętność dostosowania się do zasad,
– uleganie niekorzystnym wpływom,
– problemy wychowawcze,
– trudnościach z koncentracją, pamięcią i uczeniem się, dysleksją, dysgrafią,
– w tym dla dzieci z Zespołem Aspergera, wysokofunkcjonującym autyzmem, ADHD.

Dla kogo TUS

Trening Umiejętności Społecznych  to psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 4-17 lat, które mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych.
Mogą to być m.in. kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji (np. lęku, złości).
Jest to również forma zajęć szczególnie polecana dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i ADHD.

Uczestnictwo w zajęciach TUS to:

– poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych,
– zmiana doświadczeń i przeżyć w sytuacjach społecznych.
– rozpoznawanie przeżywanych emocji,
– poznanie sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
– poznanie sposobów na utrzymywanie i poprawianie koncentracji,
– umiejętność kształtowania samooceny.

Na skróty

Przewiń na górę