ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia pod Wrocławiem

Integracja Sensoryczna Wrocław. Terapia Sensoryczna Lutynia.

16 min z Środa Śląska, 17 min ze Smolec, 18 min z Brzeg Dolny, 19 min z Kąty Wrocławskie

Terapię prowadzi Agnieszka Niechciał
Napisz SMS z prośbą o kontakt w sprawie rehabilitacji na nr tel. 669 367 538
Numer Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty – 53546

Terapię prowadzi Estera Brodowska
Napisz SMS z prośbą o kontakt w sprawie rehabilitacji na nr tel. 500 808 019
Numer Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty – 41719

Integracja sensoryczna jest metodą terapeutyczną, która polega na działaniach zmierzających do integracji czynności zmysłów oraz utworzeniu właściwej reakcji układu nerwowego na bodźce. Zaburzenia integracji sensorycznej objawiają się trudnościami w odbieraniu, analizie i interpretacji bodźców docierających do człowieka. Trudności te mogą pojawić się na różnych etapach rozwoju dziecka i dotyczą różnych obszarów jego funkcjonowania.

Terapia integracji sensorycznej to nauczenie mózgu tego, w jaki sposób dokonywać integracji danych sensorycznych. Uczenie się jest cechą indywidualną, dlatego proces terapeutyczny przebiega w różnych ramach czasowych, a na efektywność terapii wpływa: rodzaj i rozległość dysfunkcji, motywacja dziecka do pracy, intensywność sesji oraz zaangażowanie rodziców.

Metoda Integracji Sensorycznej (SI) jest jedną z metod stosowanych w terapii dzieci, u których zaobserwować możemy trudności w zakresie:

  • umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi);
  • problemów emocjonalnych (nadmierna ruchliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją uwagi);
  • opóźnionego rozwoju mowy;
  • opanowywania technik szkolnych (problemy dysleksji);
  • kłopoty z zapamiętywaniem i motywacją do uczenia się;
  • nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD);
  • nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne;
  • nadwrażliwości na ruch ( negatywna reakcja na ruch, choroba lokomocyjna)

Terapia Integracji Sensorycznej opiera się na szczegółowych badaniach diagnostycznych obejmujących: wystandaryzowane testy SI, próby obserwacji klinicznej oraz wywiad z rodzicami. Precyzyjne określenie rodzaju oraz stopnia deficytów występujących u dziecka pozwala na programowanie zindywidualizowanych i skutecznych oddziaływań terapeutycznych. Im wcześniej zostaną rozpoznane przyczyny zaburzeń, tym lepsze będą efekty terapii.

Każde dziecko ma specyficzne potrzeby sensoryczne i te potrzeby się zmieniają więc terapia musi obejmować wiele możliwości do dostarczania bodźców sensorycznych i ruchu. Dlatego terapeuci dysponują dużą kolekcją sprzętu do huśtania, kręcenia się, toczenia się, wspinania się, skakania, jeżdżenia i innych przyrządów zapewniających ruch całego ciała. Mają też wiele rzeczy które dziecko może łapać, manipulować i rzucać.

Na skróty

Przewiń do góry