SANO

SANO to miejsce w którym wspieramy rozwój psychoruchowy najmłodszych pacjentów oraz dbamy o zdrowie osób w każdym wieku

ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia – zachód Wrocławia

Polityka Prywatności Strony Internetowej

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: sano.wroclaw.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1.
Informacje podstawowe.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Agnieszka Niechciał wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod firmą: SANO Agnieszka Niechciał, z siedzibą: ul. Modra 26/4 54-151 Wrocław, NIP: 8942783762.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
– poczty e-mail: sanorejestracja@gmail.com,
– telefonicznie: +48 669 367 538.

§2.
Zasady przetwarzania danych.

1.  Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

– w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
– rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
– w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
– w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
– nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
– z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
– nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
– zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§3.
Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych.

1. Twoje dane będziemy przetwarzać:

1. w celach kontaktowych, w celach rejestracji w systemie informatycznym i należytego wykonania usługi oraz, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przekazaną nam: podczas rozmowy telefonicznej, rozmowy bezpośredniej, rozmowy WhatsApp, wiadomości SMS, wiadomości WhatsApp, wiadomości Facebook Messenger, wiadomości e-mail, za pośrednictwem formularza na stronie www.sano.wroclaw.pl, po rejestracji wizyty poprzez serwis https://sano.booksy.com na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi/informacji dotyczącej wizyty.
  2. w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.

2. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

1. jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail, wiadomość SMS, wiadomość WhatsApp, wiadomość Facebook Messenger to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu, wiadomości SMS, wiadomości WhatsApp, wiadomości Facebook Messenger następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.
2. jeśli skontaktujesz się z nami telefonicznie, podczas rozmowy bezpośredniej, podczas rozmowy WhatsApp to będziemy przetwarzać dane, które nam podasz podczas rozmowy. Przekazanie nam danych podczas rozmowy telefonicznej, rozmowy bezpośredniej, rozmowy WhatsApp następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.
3. jeśli skorzystasz z serwisu rejestracji wizyt https://sano.booksy.com lub jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie www.sano.wroclaw.pl to będziemy przetwarzać dane w postaci twojego adresu e-mail, imienia/nazwiska oraz nr telefonu. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz realizację usługi.
  4. pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu.

§4.
Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

1. Odbiorcą Twoich danych osobowych jest podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu na naszej stronie (Google Analytics).
2. Twoje dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; podmioty bezpośrednio współpracujące z firmą SANO Agnieszka Niechciał przy realizacji usług, z którymi firma SANO Agnieszka Niechciał posiada umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (imię/nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu).
4. Odbiorcą Twoich danych osobowych jest właściciel serwisu rejestracji za pośrednictwem którego możesz zapisać się za wizytę. Zapisy na usługi mogą się odbywać za pośrednictwem:
– Internetowego systemu zapisów znajdującego się pod adresem: https://sano.booksy.com. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Booksy International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Łucka 2/4/6, lok. U 4, 00-845 Warszawa, KRS: 0000515914, NIP 9512381607, e-mail: pomoc.pl@booksy.com. Regulamin tego serwisu znajdziesz pod adresem: https://booksy.com/pl-pl/p/terms. Politykę prywatności serwisu booksy.com znajdziesz pod adresem: https://booksy.com/pl-pl/p/privacy.
– Kontaktu z przedstawicielem firmy/kontaktu z podmiotem bezpośrednio współpracującym/realizującym usługi terapeutyczne z firmą SANO Agnieszka Niechciał. Kontakt można nawiązać, telefonicznie, bezpośrednio, mailowo, wiadomością SMS, wiadomością WhatsApp, rozmową WhatsApp lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Przy realizacji zapisu na wybraną usługę zapiszemy Twoje dane w zabezpieczonym systemie informatycznym dostarczonym przez podmiot. Podmiotem tym jest Booksy International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Łucka 2/4/6, lok. U 4, 00-845 Warszawa, KRS: 0000515914, NIP 9512381607, e-mail: pomoc.pl@booksy.com. Dane pozyskane w ten sposób będą służyć wyłącznie realizacji zleconej usługi.
5. Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.

6. Treść dopełnienia obowiązku informacyjnego w zakresie realizacji umowy, która poprzedza wykonanie usługi:

§5.
Termin przechowywania danych.

Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

§6.
Prawa użytkowników.

1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz
  2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu,
  5. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

2. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§7.
Pliki cookies.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
2. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
3. Cechy plików cookies:
  1. dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
  2. pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
  3. tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
  4. pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.

4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
6. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.
7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
8. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
9. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
10. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.


Wzór niniejszej polityki prywatności pochodzi ze strony https://sardynkibiznesu.pl/pp – Wejdź, sprawdź i pobierz wzór dla swojej firmy lub bloga.

Na skróty

Przewiń na górę
Otwórz WhatsApp
Cześć 👋
Napisz w czym możemy Ci pomóc :)
Wolne terminy możesz sprawdzić w BOOKSY (link na naszej stronie lub sano.booksy.com lub w wyszukiwarce w aplikacji BOOKSY wpisz "SANO")