ul. Kościuszki 33, 55-330 Lutynia – zachód Wrocławia – Rehabilitacja Dzieci Wrocław

Rehabilitacja Dzieci Wrocław

Adriana Pinkowska-Brodna
SMS nr tel. 600 352 804
Numer Prawa wykonywania zawodu  – 39671

Agnieszka Niechciał
SMS nr tel. 669 367 538
Numer Prawa wykonywania zawodu – 53546

Wieloletnie doświadczenie w rehabilitacji dzieci

Rehabilitacja dzieci Wrocław

Rozwój człowieka w pierwszych miesiącach życia jest niezwykle dynamiczny. Charakteryzuje się nabywaniem i doskonaleniem różnorodnych umiejętności psychomotorycznych umożliwiających dziecku samodzielne funkcjonowanie. Kształtuje się osobowość dziecka.

Zdarza się, że nie zawsze rozwój dziecka przebiega zgodnie z oczekiwaniami rodziców i opiekunów. Trudności rozwojowe mogą dotyczyć różnych sfer rozwoju: ruchowej, poznawczej, emocjonalnej czy komunikacji. Im wcześniej zostaną zauważone, tym większa szansa na zniwelowanie możliwych do wystąpienia niepowodzeń i trudności w wieku późniejszym.

Rehabilitacja dzieci wymaga współpracy specjalisty i rodziców oraz regularności i systematyczności ćwiczeń. Rehabilitacja dzieci przynosi najlepsze efekty, gdy jest podjęta jak najwcześniej.

Dla kogo rehabilitacja dzieci

Rehabilitacja dzieci jest przeznaczona dla dzieci z różnymi problemami zdrowotnymi lub rozwojowymi, które utrudniają im normalne funkcjonowanie w życiu codziennym i społecznym. Często jest wskazana gdy występuje:
– wcześniactwo lub niska masa urodzeniowa,
– asymetria ułożeniowa lub kręcz szyi,
– nieprawidłowe napięcie mięśniowe,
– opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
– zaburzenia neurologiczne, np. mózgowe porażenie dziecięce,
– zaburzenia genetyczne, np. zespół Downa,
– dysplazja stawów biodrowych lub porażenie splotu barkowego,
– wady postawy, np. skolioza czy płaskostopie,
– problemy z karmieniem piersią, refluks pokarmowy czy wypróżnianiem się.

Rehabilitacja dzieci ma na celu poprawić ich sprawność fizyczną i umysłową.

Kiedy zapisać dziecko na rehabilitację

Na rehabilitację dzieci powinno się udać, kiedy rodzice zauważą jakieś niepokojące objawy lub zaburzenia w rozwoju ruchowym lub umysłowym dziecka. Im wcześniej rozpocznie się rehabilitację, tym lepsze są szanse na poprawę stanu zdrowia i funkcjonowania dziecka.

Jakie efekty daje rehabilitacja dzieci

Rehabilitacja dzieci daje wiele korzyści dla ich zdrowia i rozwoju:
– poprawa sprawności fizycznej i umysłowej,
– kompensacja lub odtworzenie funkcji utraconych lub niewykształconych,
– eliminacja nieprawidłowych wzorców ruchowych i odruchów,
– stymulacja rozwoju psychomotorycznego i sensorycznego,
– nauka samodzielności i samowystarczalności.

Rehabilitacja dzieci wymaga regularności, systematyczności i współpracy z rodzicami oraz specjalistami. Efekty rehabilitacji dzieci zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj schorzenia, stopień niepełnosprawności, wiek dziecka. Im wcześniej rozpocznie się rehabilitację dziecka, tym lepsze są szanse na osiągnięcie optymalnych rezultatów. Czas trwania i częstotliwość rehabilitacji dzieci będą zależeć od celów, postępów i preferencji Twojego dziecka. 

Czego mogę się spodziewać podczas wizyty rehabilitacji dzieci

Podczas wizyty terapeuta układa plan zabiegów  zgodnie ze skierowaniem na rehabilitację dzieci, ocenia i opisuje stan dziecka przed i po rehabilitacji, wykonuje badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie potrzebne do ustalenia planu rehabilitacji dziecka oraz udziela zaleceń dotyczących dalszej terapii.

Podczas wizyty rehabilitacji dzieci rodzic przebywa przy swoim dziecku.

Rehabilitacja dzieci - podsumowanie

W naszym centrum oferujemy indywidualne zajęcia rehabilitacji dzieci. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie w zależności od potrzeb małych pacjentów. Terapia prowadzona jest w sposób przyjazny oraz nieinwazyjny w oparciu o metody neurofizjologiczne.

Pomagamy dzieciom już od pierwszych dni życia, gdyż najlepsze efekty osiągamy podczas pierwszego – przełomowego dla dziecka roku życia.

Rehabilitacja dzieci dedykowana jest przede wszystkim maluchom:
– z zaburzeniami napięcia mięśniowego (wzmożone lub osłabione napięcie),
– opóźnieniem rozwoju ruchowego,
– zaburzeniami ssania czy połykania, a także karmienia piersią,
– z cechami asymetrii w ułożeniu ciała,
– problemami rozwojowymi związanymi ze wcześniactwem.
– z nieharmonijnym lub opóźnionym rozwojem psychomotorycznym,

a także w pracy z dziećmi ze stwierdzonymi:
– wadami wrodzonymi,
– zaburzeniami ze strony ośrodkowego układu nerwowego (w tym mózgowe porażenie dziecięce),
– czy też zespołami genetycznymi.

W rehabilitacji dzieci starszych nie odtwarzamy rozwoju prawidłowego, a staramy się wykorzystać ich potencjał i zapewnić jak największą samodzielność w czynnościach życia codziennego. Terapeuta prowadzi terapię indywidualnie z uwzględnieniem możliwości fizycznych, osobowości i dostosowana do tempa dziecka.

Oddziaływanie terapeuty na pacjenta ma na celu normalizacje napięcia mięśniowego, pozwala na wykonywanie ruchu w prawidłowych wzorcach ruchu dostarczając prawidłowe doświadczenia sensomotoryczne.

Istotną role w procesie rehabilitacji dzieci odgrywają rodzice. Zajmując się dzieckiem na co dzień mogą również pokazywać prawidłowe wzorce ruchu poprzez prawidłową pielęgnację, która obejmuje:
– ubieranie, rozbieranie,
– karmienie, odbijanie,
– podnoszenie, odkładanie,
– noszenie.

Na skróty

Przewiń na górę